10 marca odbyła się II Edycja Powiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie”

10 marca odbyła się II Edycja Powiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie”

W dniu 10 marca 2017 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie  odbyła się II Edycja Powiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci - Zapomniani Bohaterowie”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Posła Ziemi Tczewskiej Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa, Kazimierza Smolińskiego oraz Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego. Patronat naukowy nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.


Uczestnikami konkursu byli uczniowie 11 szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego. Każdą szkołę uczestniczącą w konkursie reprezentowała drużyna złożona  z trzech uczniów. W tematykę konkursu wprowadził nas Szymon Babiński uczeń klasy III d recytując wiersz Józefa Szczepańskiego Czerwona Zaraza.

Po przywitaniu gości przez Dyrektor II LO w Tczewie Dorotę  Kościjańczuk nastąpiło oficjalne otwarcie konkursu, którego dokonał Wicestarosta Witold Sosnowski.

Zaskoczeniem dla uczestników konkursu była scenka rodzajowa w wykonaniu uczniów Arkadiusza Nagórskiego, Oliwi Janakowskiej, i Klaudii Makiły wzorowana na przysiędze Armii Krajowej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: Piotr Szubarczyk, Artur Chomicz - przedstawiciele Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, a także Wicestarosta TczewskiWitold Sosnowski.

 Patronat medialny konkursu objęli Radio Głos, Telewizja Tetka Tczew, Wydawnictwo Bernardinum, Dziennik Bałtycki.

Po pierwszej serii pięciu  pytań, do walki o podium zostało wyłonionych 5 zespołów. Po kolejnej serii pytań, do walki o pierwsze miejsce zakwalifikowały się dwie drużyny reprezentujące I oraz II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.

Po bardzo emocjonującej końcówce zwycięstwo przypadło Drużynie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie występującej w następującym składzie: Julia Golińska klasa II c, Aleksander Nitkowski klasa III a, Adam Andrzejczak klasa III c. Uczniów do konkursu przygotowywał nauczyciel historii Witold Chamski.

 

Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

I miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

II miejsce  - I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

III miejsce - Liceum Katolickie w Tczewie,

IV - V miejsce - ex aequo Collegium Marianum w Pelplinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w  Gniewie

VI miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie

VII miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

VIII miejsce  Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w  Swarożynie

IX miejsce Zespół Szkół Technicznych w Tczewie

X – XI miejsce ex aequo Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych  w Tczewie, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą, tylko niuanse decydowały o ostatecznej kolejności. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i liczymy na powtórkę za rok. 

Załączniki