13 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Starostowie Tczewscy podpisali porozumienie o współfinansowanie programu szczepień ochronnych

13 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Starostowie Tczewscy podpisali porozumienie o współfinansowanie programu szczepień ochronnych

13 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Starosta Tczewski - Mirosław Augustyn, wraz z Wicestarostą - Piotrem Cymanowskim podpisali porozumienie o współfinansowanie programu szczepień ochronnych w ramach „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.


Program skierowany jest do pacjentów z chorobami płuc w wieku 65 + oraz:
- osób dorosłych z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą chorobą wątroby, w tym z marskością, osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy;
- osób dorosłych z anatomiczną lub czynnościową asplenią: sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami, z wrodzoną i nabytą asplenią;
- osób dorosłych z zaburzeniami odporności: wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim.

8675f59719bf4b465258d25f61371caf.jpg

Zadanie realizowane jest wspólnie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, które dofinansowuje zadanie w 50%.

Po więcej informacji na temat realizowanych przez nas programów zdrowotnych zapraszamy na naszą stronę internetową:
https://www.powiat.tczew.pl/bezplatne-badania-profilaktycz…/

Zdjęcie: Dorota Kulka