Przejdź do treści

Wtorek, 22.1.2019

Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

27 marca odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Tczewskiego

27 marca odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Tczewskiego
Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tczewskiego w 2017 r przedstawił Komendant KPP Tczew - insp. Dariusz Krasula, natomiast informacje o aktualnym stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach powiatu przedstawił Komendant PPSP w Tczewie - bryg. Andrzej Mróz.

XXXIX sesję Rady Powiatu Tczewskiego tradycyjnie już rozpoczęło sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego, który przedstawił radzie Starosta Tczewski, Tadeusz Dzwonkowski.

Następnie rada wysłuchała informacji przewodniczącej rady o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach zgłoszonych na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tczewskiego w 2017 r przedstawił Komendant KPP Tczew - insp. Dariusz Krasula.

W dalszej kolejności  radni wysłuchali informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o aktualnym stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach powiatu. Informację przedstawił Komendant PPSP w Tczewie - bryg. Andrzej Mróz.

Ostatnie sprawozdanie z marcowej sesji dotyczące programów polityki zdrowotnej przedstawiła z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON – Barbara Sinkiewicz.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1)    w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

2)    w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

3)    w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg

4)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych

5)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego

6)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego

7)    w sprawie przekazania Miastu i Gminie Gniew zadania publicznego związanego
z utrzymaniem zieleni i czystości w pasie drogowym dróg powiatowych Miasta i Gminy Gniew w 2018 roku

8)    w sprawie przekazania Miastu i Gminie Pelplin zadania publicznego związanego
z utrzymaniem zieleni i czystości w pasie drogowym dróg powiatowych Miasta i Gminy Pelplin w 2018 roku

9)    w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2018 rok

10)zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-04-04 13:21:42)
Modyfikujący:
Sławomir Gniazdowski (2018-04-04 13:52:17)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2018-04-04 13:21:42 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2018-04-04 13:52:17 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-04-04 13:21:42)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.