4 grudnia na dziedzińcu Zamku w Gniewie odbyła się X Powiatowa Gala Wolontariatu

4 grudnia na dziedzińcu Zamku w Gniewie odbyła się X Powiatowa Gala Wolontariatu

We wtorek 4 grudnia na dziedzińcu Zamku w Gniewie odbyła się X Powiatowa i XII Gminna Gala Wolontariatu, która była podsumowaniem i uhonorowaniem działań prospołecznych w roku 2018 na terenie Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Gniew. Wydarzenie uświetnił występ kabaretu „Kałamasz”. Nie zabrakło także jubileuszowego tortu!


W ramach Gminnej Gali Wolontariatu wręczono następujące nagrody:

Tytuł FIRMA PROSPOŁECZNA ROKU - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolmag z Opalenia. Wyróżnienie: Dom Pomocy Społecznej w Gniewie.

Tytuł ANIMATOR ROKU - Katarzyna Puczyńska. Wyróżnienia: Tomasz Kordunowski i Sebastian Szymański.

Tytuł ORGANIZACJA SPOŁECZNA ROKU - 22 Drużyna Harcerska TROP im. gen. harcmistrza Józefa Hallera. Wyróżnienia: Grupa „Rowerowi Włóczykije” i Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowcu.

Tytuł WOLONTARIUSZ ROKU - Piotr Jabłoński. Wyróżnienia: Ewa Dunajska i Dariusz Baran.

f32583c993a17f60e4792ca9410e5e2d.jpg

Podczas Powiatowej Gali Wolontariatu wręczono wyróżnienia i statuetki w sześciu kategoriach:

FIRMY PRZYJAZNE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ:

P.P.H.U. Rollmax z Wielkiej Słońcy
Firma ta wspiera finansowo, usługowo i rzeczowo przedsięwzięcia społeczne na terenie Gminy Subkowy i nie tylko. Stale pomaga lokalnemu Domowi Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej. Mikołajki w Małym Garcu i Wielkiej Słońcy, Projekt „Radosny Zakątek” czy Ogród Kultury to tylko niektóre z akcji, w jakie to przedsiębiorstwo się aktywnie włącza.

Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o.
Firma aktywnie włącza się w inicjatywy podejmowane przez szkoły, stowarzyszenia i grupy mieszkańców, a zakres wsparcia jest znacznie szerszy niż ten wynikający z jej podstawowej działalności. Preferencyjne lub  nieodpłatne usługi transportowe, obsługa rzedsięwzięć sportowych i kulturalny, a nawet remontowanie zabytkowych kapliczek przydrożnych i innych obiektów o wartości historycznej. To tylko część działań pro społecznych tego przedsiębiorstwa.

0a7d7b4f2a3cb52ae278e38b203ae3e2.jpg

ANIMATORZY ROKU:

Katarzyna Puczyńska
Od lat lubiana i ceniona nauczycielka. Aktywnie działa na rzecz środowiska nie tylko szkolnego, ale i gminnego. Dzięki swojej charyzmie skupia wokół siebie wielu młodych ludzi, którzy również chcą działać dla dobra wspólnego. I tak od 2008 r. pełni rolę opiekunki i koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariusza. Z powodzeniem też pozyskuje środki z różnych programów, angażując młodzież w różnorakie działania kulturalne, społeczne i sportowe. Jej pasja, zaangażowanie i aktywna postawa sprawiają, że liczba wolontariuszy w gminie Gniew nieustannie wzrasta.

Damian Domański
Osoba z mnóstwem pomysłów, charyzmatyczna i pogodna. Organizator, współorganizator wielu imprez, eventów i konkursów. Pisanie wniosków i pozyskiwanie środków na różne projekty to dla niego specjalność. Animator życia społecznego Gminy Morzeszczyn. Pomysłodawca i twórca utworzenia miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży pod nazwą Stecka w Domu Strażaka w Nowej Cerkwi. Założyciel Stowarzyszenia Drabka i Bibliotekarz w trampkach!

38cb3379072772a675a37ff71e557567.jpg

INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU – Rewitalizacja parku w Gniszewie.
Inicjatywa mieszkańców, dla mieszkańców. Mali i duzi. Wszyscy razem. A z nimi m.in. łopaty, grabie, kosiarki, taczki. Stare, zapomniane i zaniedbane miejsce odzyskało blask. Dawny park w centrum miejscowości wraca do łask i powstaje miejsce spotkań, zabawy, wypoczynku i aktywności mieszkańców. Trzy lata, mnóstwo zaangażowanych ludzi i pozyskanych środków na ten cel. Ale wspólna praca naprawdę popłaca!

WYRÓŻNIENIA: Zbiórka "Na Żuka dla pana Włodka" i Projekt "Robotyka w Gminie Gniew".

32bc40b92d958e3efb223a9f60bbdfa4.jpg

ORGANIZACJA/INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM – Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Pomorskie.
Organizacja ta działa na terenie województwa pomorskiego od blisko 30 lat. W Pelplinie prężnie działa jej Klub przy Specjalnym Ośrodku Szkolno--Wychowawczym. Oddział obecnie skupia 250 członków, którzy są jednocześnie wolontariuszami. Oprócz treningów sportowych organizuje zawody sportowe o zasięgu wojewódzkim. Pelpliński Klub Olimpiad Specjalnych do swoich działań zaprasza podczas organizacji zawodów różne grupy wolontariuszy, szczególnie młodzieży, by włączać wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w działania sportowe. Rok 2018 jest dla tego Stowarzyszenia także rokiem jubileuszu – zupełnie jak Powiatowa Gala Wolontariatu!

WYRÓŻNIENIA: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie i Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie.

61ff0793c6b00f38ad670bb7e6f4a4fc.jpg

GRUPA WOLONTARIUSZY ROKU – Wolontariusze Hospicjum w Tczewie.
Grupa 20 osób w wieku od 12 do 70 lat. Stara się poświęcać każdą wolną chwilę na odwiedzanie hospitalizowanych pacjentów, których traktuje jak rodzinę. Wolontariusze i wolontariuszki czytają książki i wiersze. Spędzają również czas na wspólnej modlitwie. Pomagają terapeutom podczas zajęć z pacjentami. Wspólnie wychodzą na spacery. Pomagają m.in. w zbiórkach pieniędzy. Współuczestniczą w różnych ważnych wydarzeniach z osobami przebywającymi w hospicjum.

WYRÓŻNIENIA: Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie i Grupa wolontariuszek SMERFETKI z II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie.

c4d6d6d7e397bf44c914929045c05795.jpg

WOLONTARIUSZ ROKU – Julia Kafka.
Wolontariuszkę tę cechuje głębokie zaangażowanie w działalność społeczną oraz charytatywną. Już od najmłodszych lat (pierwszy raz w 2009 roku) brała udział w różnego rodzaju akcjach jak np. Ogród Nadziei, czy też wspomagała lokalne schronisko dla bezdomnych zwierząt. W ciągu ostatniego roku aktywność społeczna kandydatki znacząco wzrosła, ze względu na wprowadzony przez nią w życie projekt – YOUng Heroes, który zrealizowała od podstaw. Inicjatywa ta miała na celu uwrażliwienie ludzi (przede wszystkim młodych) na potrzeby środowiska społecznego poprzez angażowanie się w pomoc materialną oraz duchową mieszkańcom miasta, a jego hasło głosiło: „Bez peleryn i supermocy i TY możesz być bohaterem!”. Oprócz tego cotygodniowo przeprowadza warsztaty dla wychowanków z Domu Dziecka, zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, czy muzyczne odwiedziny hospicjum. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, a także mediami i firmami. Członkini Harcerskiej Orkiestry Dętej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Także wolontariuszka w tczewskim hospicjum, gdzie przynosi pociechę chorym rozmową, czy wspólnym graniem i śpiewaniem.

WYRÓŻNIENIA: Barbara Kozikowska i Dariusz Nawój.

0d8784b75cec39b0abe70fd525e3769d.jpg

W tym roku wręczono także nagrody specjalne z okazji jubileuszu 10-lecia Powiatowej Gali Wolontariatu:

Musical PRZEBUDZENIE - Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wyjątkowe i nowatorskie uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Bank Spółdzielczy w Tczewie - Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych mieszkańców Powiatu Tczewskiego.

Samorząd Gminy Gniew - Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz efektywną współpracę z organizacjami.

Marian Noworolski - Jubileuszowa Nagroda Specjalna za ogromne zaangażowanie i oddanie w pomoc osobom potrzebującym.

Fundacja Pokolenia - Jubileuszowa Nagroda Specjalna za wkład w rozwój wolontariatu oraz wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych mieszkańców.

02d71664977722e3e00461b46ebe8096.jpg

Wszystkim nominowanym, wyróżnionym i nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz innych osób!

 

Organizatorami Gali byli: Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego (autor tekstu), Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew i Gmina Gniew. Wydarzenie dofinansowano ze środków Powiatu Tczewskiego i Gminy Gniew. Partnerzy: Fundacja Europejski Park Historyczny i Spółka Zamek Gniew. Zdjęcia dzięki uprzejmości Artyma Studio.

96e8b958085c143d2e338d582e00166c.jpg