7 grudnia I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie obchodziło swój jubileusz 70-lecia

7 grudnia I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie obchodziło swój jubileusz 70-lecia

W piątek 7 grudnia 2018 r., w przeddzień Święta Patronki Szkoły, jubileusz 70-lecia istnienia obchodziło I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie.


 c58a88a03ac446e95499f69745b16c1f.jpg

Gości przywitała Dyrektor Liceum, Jadwiga Andrzejewska, podkreślając, że placówka przez wszystkie lata swojego istnienia była kuźnią kadr dla Tczewa i Pomorza. Wśród absolwentów szkoły są osoby obecnie i wcześniej rządzące naszym miastem i powiatem. Uroczystość uświetnili swoją obecnością panowie wicestarosta powiatu tczewskiego Piotr Cymanowski, przewodniczący Rady Powiatu Marek Modrzejewski wraz z radnymi powiatowymi. Ogromną radość sprawili swoim przybyciem Prezydent Miasta Tczewa Pan Mirosław Pobłocki oraz członkowie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, wiceprzewodniczący kpt. Łukasz Lewkowicz, kpt. Stefan Krela i kpt. Stefan Wysocki. Licznie przybyli przedstawiciele instytucji i służb mundurowych naszego miasta i powiatu, dyrektorzy szkół i innych jednostek organizacyjnych powiatu. Zaszczycili nas swoją obecnością poprzedni dyrektorzy szkoły, Krystyna Rybicka i Idzi Jakóbczak, a także emerytowani nauczyciele i pracownicy Liceum.

717d438bf1da43677579b90537774a3f.jpg

Historię placówki przedstawiła Bożena Deja - Gałecka, nauczycielka historii z ponad 40-letnim stażem oraz wieloletni wicedyrektor naszego Liceum. We wrześniu 1948 r. w Tczewie rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące. Placówka była drugim liceum, ponieważ istniało już Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, funkcjonujące w obecnym budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Obrońców Westerplatte. Początki LO w budynku przy ul. Parkowej były trudne, jak to po wojnie, ale w miarę upływu czasu zajęcia odbywały się w normalnych warunkach. W 10-lecie Liceum, 18 czerwca 1958 r., otrzymało  sztandar i imię Marii Skłodowskiej-Curie. W 1967 r. przeniesiono siedzibę szkoły do obecnego budynku, gdzie kończyło działalność Liceum Pedagogiczne. Zlikwidowano wówczas także Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Uczniów kończących szkołę przeniesiono do „Skłodowskiej”, zatem placówka kontynuuje tradycje dwóch liceów ogólnokształcących i Liceum Pedagogicznego, ale także pierwszej w Polsce Szkoły Morskiej, która działała w tym budynku w latach 1920-1930. Krótko o historii harcerstwa w Liceum mówiły harcerki z 28 Tczewskiej Wodnej Drużyny Wędrowniczej „CHELONIIDAE”, która od dwóch lat działa w I LO.

e046fdff124553b81a5a876ea6276ab6.jpg

138d480465aa0991d523f28bd8104c41.jpg

W okresie swojej 70-letniej działalności mury szkoły opuściło ponad 10 tysięcy absolwentów. Między nimi są politycy - Kazimierz Smoliński, Jan Kulas, artyści - Grzegorz Ciechowski, Adam Wendt, ludzie nauki - profesorowie Grzegorz Kołodko i Andrzej Szwarc, Wojciech Szweda, Marek Moszyński, biznesmeni - Piotr Rezmer, prawnicy - Wojciech Chabałowski, Mariusz Liegmann, lekarze - Marek i Piotr Niedoszytko, Mirosław Trocha, Krystian Zwirbulis i wielu, wielu innych. Niektórzy z absolwentów uświetnili jubileusz odbywając spotkania z młodzieżą dzieląc się swoimi wspomnieniami z lat pobytu w naszym Liceum oraz sukcesami zawodowymi. Byli to pani Alicja Gajewska, panowie: Wojciech Chabałowski, Stefan Kukowski, Jan Kulas, Jakub Mowiński, Piotr Spławiński. W ramach jubileuszu wykłady o biografii Marii Skłodowskiej-Curie oraz wykorzystania polonu na podstawie własnych badań przedstawiła uczniom także absolwentka, dr hab. Alicja Boryło prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego.

2f6009865b6bc5e71e33312abc2444c2.jpg

a0bd98894aa36897d94e62a78cd5acb2.jpg

Obecna dyrektor Szkoły – Jadwiga Andrzejewska – mówiła o osiągnięciach uczniów
i nauczycieli, o działaniach i projektach realizowanych także dla społeczności lokalnej oraz
o zmianach, jakie są efektem remontów i inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 10 latach istnienia placówki. Podziękowała za życzliwość i zrozumienie potrzeb Szkoły poprzednim Starostom Powiatu Tczewskiego: Markowi Modrzejewskiemu, Witoldowi Sosnowskiemu, Józefowi Puczyńskiemu i Tadeuszowi Dzwonkowskiemu. Liceum mieści się w ponad 100-letnim budynku, więc potrzeb jest jeszcze wiele.  Dyrekcja i cała społeczność szkolna liczy na dalszą owocną współpracę z obecnymi władzami powiatowymi.

0ac9802cf7ce77ea7862a063d75a4821.jpg

feb7c507e367b1ed9ca0bf326e82d8a2.jpg

Podziękowania skierowane zostały także do niektórych firm i instytucji lokalnych, które wspierają Szkołę w jej działalności. Należy tu wspomnieć o firmach: EATON TRUCK COMPONENTS Tczew, HUBER SUHNER Tczew, KOŁODZIEJ, Restauracja „Piaskowa”. Podziękowania należą się także absolwentom, którzy wsparli nas w organizacji jubileuszu, prosząc o nie podawanie nazwisk. Wszystkim jednak jesteśmy bardzo wdzięczni. Jubileusz uświetnili występami wokalnymi absolwenci Ariana Kołodziej i Tymoteusz Lange. Uczniowie zaprezentowali własną piosenkę „#curierządzi” i „Dni których nie znamy” Marka Grechuty.

010b67a1cb63880ad56375d2f3f97546.jpg

Obszerniejszy materiał z ostatnich lat przygotowany został na płycie CD pt. „Migawki z lat 2008-2018” oraz wiele informacji umieszczono na FB i stronie Szkoły: sklodowska.szkola.tczew.pl

86c345af142aa709e05e772efded69d9.jpg

Uczniowie, absolwenci, rodzice i sympatycy I LO mieli okazję w niedzielę wziąć udział we mszy św. odprawionej w Kościele św. Stanisława Kostki przez ks. Szymona Chamier Cieminskiego i ks. Stanisława Sokuna.

dbd2da14e2add311cdaee2e44c30f74d.jpg

Wszystkim, którzy byli zaangażowani, udzielili nam pomocy, w przygotowaniu i przeprowadzeniu jubileuszu 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, dyrekcja i cała społeczność Liceum składa serdeczne podziękowania.

984db387c996fde1f286fecae2f50bd3.jpg

tekst - Jadwiga Andrzejewska

zdjęcia - Juliusz Andrzejewski