Przejdź do treści

Czwartek, 19.10.2017

Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”

 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane do 466 (272K,194M) osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tczewie, dla których został ustalony profil pomocy I lub II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach z obszaru powiatu tczewskiego. 

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia 466 (272K,194M) osób bezrobotnych z grupy docelowej. 

Cele szczegółowe:

 -aktywizacja zawodowa rozumiana jako doprowadzenie do trwałego, tj. trwającego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia co najmniej: 33% uczestników w wieku 50 lat i więcej; 39% kobiet; 33% osób    z niepełnosprawnościami.; 30% osób długotrwale bezrobotnych; 38% uczestników o niskich kwalifikacjach (dotyczy uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie /nie wliczając uczestników, którzy podjęli samozatrudnienie dzięki wypłaconym w projekcie środkom na podjęcie działalności gospodarczej/);

 -poprawa zdolności do zatrudnienia uczestników projektu 

 

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

- diagnoza uczestników projektu (IPD) dla wszystkich uczestników

- pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników

- przeprowadzenie szkoleń zawodowych (w tym indywidualnych) oraz językowych dla 134 osób w tym: (po 67 osób w roku 2017 i w roku 2018)

- organizacja staży dla 112 osób (60 osób w roku 2017 oraz 52 osoby w roku 2018)

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 140 osób (70 osób w roku 2017 i 70 osób w roku 2018)

- zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 80 osób (40 osób w roku 2017 i 40 osób w roku 2018) 

 

Głównym efektem projektu będzie podjęcie i utrzymanie przez uczestników zatrudnienia przez co najmniej 3 miesiące. 

Wartość projektu: 6.104.243,40 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 85% wartości projektu tj. 5.188.606,90 zł

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2017-07-11 15:06:47)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2017-07-11 15:06:47 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2017-07-11 15:06:47)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.