III sesja Rady Powiatu Tczewskiego pod znakiem budżetu na 2019 rok

III sesja Rady Powiatu Tczewskiego pod znakiem budżetu na 2019 rok

Podczas III sesji Rady Powiatu Tczewskiego, 21 grudnia 2019 roku, dochody Powiatu Tczewskiego zaplanowano na 157 milionów złotych, a wydatki oszacowano na 183 miliony. Na zadania inwestycyjne i zakupy będzie przeznaczone 44 miliony złotych, z czego blisko 30 milionów pochodzi z dofinansowania na wykonanie kolejnego etapu przebudowy Mostu Tczewskiego.


Pierwsza część sesji poświęcona została sprawozdaniom z działalności i odpowiedziom na poprzednie interpelacje oraz wnioski radnych. Następnie raport z bieżącej działalności przedstawił Starosta Tczewski - Mirosław Augustyn. W części poświęconej uchwałom poszczególni przedstawiciele klubów rady mieli możliwość zabrania głosu w kwestii projektu budżetu.

Wszystkie komisje oraz kluby pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Powiatu Tczewskiego na 2019 rok.

Dochody Powiatu Tczewskiego zaplanowano na 157 milionów złotych, a wydatki oszacowano na 183 miliony. Na zadania inwestycyjne i zakupy będzie przeznaczone 44 miliony złotych, z czego blisko 30 milionów pochodzi z dofinansowania na wykonanie kolejnego etapu przebudowy Mostu Tczewskiego.

Podczas III Sesji przyjęto następujące uchwały:

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, jak i wszystkie pozostałe głosowane na piątkowej sesji zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Najważniejsze informacje dotyczące budżetu Powiatu Tczewskiego na 2019 rok.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 157.663.470 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 146.122.474 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 11.540.996 zł.,

 

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 182.952.920 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 136.245.029 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 46.707.891 zł.,

 

Planowany deficyt budżetu powiatu – 25.283.450 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 25.283.450 zł.

 

Planowane przychody budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 26.389.450  zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 1.100.000 zł.

 

Zadłużenie Powiatu Tczewskiego: 46.400.000 zł co stanowi 29,43% planowanych dochodów budżetu powiatu na 2019 rok.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Powiatu Tczewskiego wynosi 47.500.000 zł.

 

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne:

1 600 000 zł

1 000 000 zł

4 299 784 zł

4 657 881 zł

1 125 406 zł

30 109 820 zł

 

Ogółem na zadnia i zakupy inwestycyjne: 44 407 891

 

Najważniejsze planowane kwoty dotacji udzielonych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu w 2019 roku:

Miasto Tczew – 1.000.000 zł

Miasto Tczew – 450.000 zł

 

Planowane najważniejsze wydatki: