Przejdź do treści

Wtorek, 25.6.2019

Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

III sesja Rady Powiatu Tczewskiego pod znakiem budżetu na 2019 rok

III sesja Rady Powiatu Tczewskiego pod znakiem budżetu na 2019 rok
Podczas III sesji Rady Powiatu Tczewskiego, 21 grudnia 2019 roku, dochody Powiatu Tczewskiego zaplanowano na 157 milionów złotych, a wydatki oszacowano na 183 miliony. Na zadania inwestycyjne i zakupy będzie przeznaczone 44 miliony złotych, z czego blisko 30 milionów pochodzi z dofinansowania na wykonanie kolejnego etapu przebudowy Mostu Tczewskiego.

Pierwsza część sesji poświęcona została sprawozdaniom z działalności i odpowiedziom na poprzednie interpelacje oraz wnioski radnych. Następnie raport z bieżącej działalności przedstawił Starosta Tczewski - Mirosław Augustyn. W części poświęconej uchwałom poszczególni przedstawiciele klubów rady mieli możliwość zabrania głosu w kwestii projektu budżetu.

Wszystkie komisje oraz kluby pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Powiatu Tczewskiego na 2019 rok.

Dochody Powiatu Tczewskiego zaplanowano na 157 milionów złotych, a wydatki oszacowano na 183 miliony. Na zadania inwestycyjne i zakupy będzie przeznaczone 44 miliony złotych, z czego blisko 30 milionów pochodzi z dofinansowania na wykonanie kolejnego etapu przebudowy Mostu Tczewskiego.

Podczas III Sesji przyjęto następujące uchwały:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2018 rok
 • zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego 
  na lata 2018 – 2033
 • w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 
  2019-2033
 • w sprawie zbadania zasadności skargi na działalność Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.
 • w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2019 - 2023 na terenie powiatu tczewskiego.
 • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2019 rok

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, jak i wszystkie pozostałe głosowane na piątkowej sesji zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Najważniejsze informacje dotyczące budżetu Powiatu Tczewskiego na 2019 rok.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 157.663.470 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 146.122.474 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 11.540.996 zł.,

 

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 182.952.920 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 136.245.029 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 46.707.891 zł.,

 

Planowany deficyt budżetu powiatu – 25.283.450 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 25.283.450 zł.

 

Planowane przychody budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 26.389.450  zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu w 2019 roku w wysokości 1.100.000 zł.

 

Zadłużenie Powiatu Tczewskiego: 46.400.000 zł co stanowi 29,43% planowanych dochodów budżetu powiatu na 2019 rok.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Powiatu Tczewskiego wynosi 47.500.000 zł.

 

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G):

1 600 000 zł

 • Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej;

1 000 000 zł

 • Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez roboty budowlane i doposażenie:

4 299 784 zł

 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego:

4 657 881 zł

 • Pomoc społeczna – Modernizacja i naprawa pomieszczeń DPS:

1 125 406 zł

 • Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIA

30 109 820 zł

 

Ogółem na zadnia i zakupy inwestycyjne: 44 407 891

 

Najważniejsze planowane kwoty dotacji udzielonych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu w 2019 roku:

 • Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych

Miasto Tczew – 1.000.000 zł

 • Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

Miasto Tczew – 450.000 zł

 

Planowane najważniejsze wydatki:

 • Oświata i wychowanie – 54 771 263
 • Transport i łączność – 35 945 923
 • Pomoc społeczna – 30 357 399
 • Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 259 926
 • Rodzina - 8 620 016 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 603 000
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 157 298
 • Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 4 013 738
 • Ochrona zdrowia –  2 303 942
 • Kultura fizyczna – 815 445

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2019-01-09 15:33:40)
Modyfikujący:
Magdalena Olszewska (2019-01-15 13:50:23)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2019-01-09 15:33:40 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2019-01-09 15:40:36 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2019-01-10 08:36:51 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2019-01-10 10:31:36 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2019-01-15 13:50:23 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2019-01-09 15:33:40)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.