Informacja dotycząca rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dotycząca rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Pragniemy poinformować, iż miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów nie zabraknie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tczewski.


Pragniemy poinformować, iż miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów nie zabraknie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tczewski.

Zgodnie z posiadanymi przez Starostwo Powiatowe w Tczewie danymi, w szkołach prowadzonych przez Powiat Tczewski jest jeszcze 512 wolnych miejsc. Ponadto, Zarząd Powiatu Tczewskiego, w porozumieniu z dyrektorami szkół przygotował dodatkowo 211 miejsc w naszych liceach i technikach, dla tych uczniów którzy uzyskali wysoką ilość punktów rekrutacyjnych, a nie dostali się do wybranego oddziału.

Z pierwszych wyników rekrutacji wiemy, iż około 300 kandydatów nie zostało przydzielonych do żadnych oddziałów. Jest to konsekwencja wielu czynników np. wynikających z wyboru ograniczonej ilości oddziałów w systemie lub uzyskania niewystarczającej ilości punktów rekrutacyjnych. Zaznaczamy, iż ci absolwenci będą przydzieleni do drugiego etapu rekrutacji, który trwa do 29 sierpnia 2019 r.

Dodatkowo informujemy, iż w niektórych oddziałach, z uwagi na zbyt małą ilość uczniów potwierdzających chęć nauki, Zarząd Powiatu w porozumieniu  z dyrektorami szkół podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia powtórnej rekrutacji.

rekrutacja