IV sesja Rady Powiatu Tczewskiego odbyła się 18 stycznia 2019 roku

IV sesja Rady Powiatu Tczewskiego odbyła się 18 stycznia 2019 roku

Podczas IV sesji Rady Powiatu Tczewskiego rada przyjęła rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2019 „ROKIEM KAZIMIERZA PIECHOWSKIEGO” oraz zmiany w strukturze powiatowej oświaty.


Styczniowa sesja rady Powiatu Tczewskiego poświęcona została zmianom w strukturze organizacyjnej szkół ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego. Obrady rozpoczęły się od minuty ciszy, podczas której uczczono pamięć zamordowanego Prezydenta Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza.

„Z ogromnym bólem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi Samorządowca, Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza. Żadne słowa ani wyrazy współczucia nie są w stanie ukoić straty jaką poniosła Rodzina Pawła Adamowicza, Jego Najbliżsi, Przyjaciele oraz Współpracownicy. Zwracamy uwagę na fakt, że narasta napięcie i pogłębiają się podziały zarówno polityczne, jak i społeczne. Spór przestaje być starciem racji, a coraz częściej wyraża się w agresji, już nie tylko słownej, ale także i czynnej. Coraz częściej instrumentem sporu stają się   kłamstwa i podejrzenia. Coraz częściej też w miejsce poszanowania dla odmiennych poglądów pojawia się nienawiść do oponenta. Apelujemy do wszystkich osób życia publicznego o obniżenie temperatury sporów, o zachowanie umiaru, ale także o jednoznaczne potępienie wszelkich przejawów przemocy. Tylko wspólnym wysiłkiem, także poprzez samoograniczenie możemy zatrzymać eskalację nienawiści rodzącej przemoc.

Zarząd i Rada Powiatu Tczewskiego”

Oficjalna część sesji rozpoczęła się od przyjęcia Informacji Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na interpelacje i zapytania ogłoszone na poprzedniej sesji. Następnie na pytania Radnych dotyczące raportu z bieżącej działalności Starosty Tczewskiego, w jego imieniu odpowiedział Wicestarosta – Piotr Cymanowski. Radni przyjęli również Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r. 

Przed przystąpieniem do uchwał, Rada Powiatu Tczewskiego przyjęła Rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2019 „ ROKIEM KAZIMIERZA PIECHOWSKIEGO”. Rezolucja została przyjęta jednogłośnie.

Część poświęcona uchwałom została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła przyjęcia rocznego planu pracy oraz zmian w budżecie,  druga cześć został poświęcona zmianom w strukturze organizacyjnej szkół.

W pierwszej kolejności przyjęto następujące uchwały:

1)     w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Powiatu Tczewskiego na 2019 rok

2)     w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

3)     w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Tczewskiego

4)     w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok

5)     zmieniająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033

 

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Po przerwie przyjęto następujące uchwały:

 

1)     w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie.

2)     w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie.

3)     w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy wchodzącego w skład Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

4)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.

5)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.

6)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie.

7)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

8)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie w pięcioletnie Technikum Nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

9)     w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie oraz stwierdzenia przekształcenia liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu.

10) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu.

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie w pięcioletnie Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.

12) w sprawie likwidacji Technikum w Pelplinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie.

13) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w Tczewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie.

14) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 w Tczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

 

Uchwały zostały przyjęte większością głosów.