Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
17°C

Konkurs ofert na wybór realizatora Powiatowego programu profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego na lata 2024–2029

Zgodnie z uchwałą Nr 3/7/2024 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 22 maja 2024 r. ogłasza się ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego” na lata 2024–2029.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 10:00 – osobiście w godzinach pracy urzędu (pn. wt. śr. 7:30-15:30, czw. 7:30-16:30, pt. 7:30-14:30) w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, albo za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Starostwa Powiatowego w Tczewie (oferta będzie traktowana jako złożona w  terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 10:00).

Treść ogłoszenia poniżej

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą 
„Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości  uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego” na lata 2024–2029

Zarząd Powiatu Tczewskiego, działając na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora „Powiatowego program profilaktyki nadwagi i otyłości  uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego” na lata 2024–2029, zwanego dalej programem.

1.     Przedmiot konkursu

1.1.    Przedmiotem konkursu jest wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego, zwanego dalej „programem”, który w latach 2024-2029 wykona przewidziane w programie niżej wymienione zadania/interwencje:

 • przeprowadzi działania informacyjno-promocyjne – w celu upowszechnienia informacji na temat organizowanego w ramach programu wsparcia specjalistycznego dla dzieci –   uczniów klas trzecich szkół podstawowych, zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego, 
 • przeprowadzi badania laboratoryjne (poziom glukozy na czczo, lipidogram) u dzieci, u których w pomiarze antropometrycznym (masa ciała, wzrost, wskaźnik BMI) zostanie potwierdzona nadwaga lub otyłość, po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w programie – celem badań jest ocena zaburzeń metabolicznych związanych z nadmierną masą ciała oraz zaplanowanie dalszego postępowania (w razie znacznych, istotnych nieprawidłowości dzieci będą wykluczone z programu i przekazane do dalszej diagnostyki i leczenia w ramach świadczeń finansowanych z NFZ),
 • obejmie wsparciem specjalistycznym dzieci zakwalifikowane do dalszego udziału w programie – zakłada się, że każde dziecko zakwalifikowane do programu przez okres około dziewięciu miesięcy skorzysta średnio z 18 indywidualnych konsultacji specjalistycznych (3 x lekarz, 6 x dietetyk, 6 x fizjoterapeuta/specjalista aktywności fizycznej, 3 x psycholog), działania będą skierowane zarówno do dziecka jak i jego rodzica/opiekuna prawnego biorącego udział w konsultacjach w celu doboru odpowiedniej strategii oraz opracowania indywidualnego planu zmiany dla dziecka,
 • zorganizuje grupowe spotkania edukacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci objętych wsparciem specjalistycznym – na początku i po zakończeniu ścieżki wsparcia specjalistycznego,
 • oceni efekty udzielonego wsparcia na podstawie wyników przeprowadzonych testów (pre-test i post-test), w tym: sprawdzających wiedzę dziecka i jego rodzica/opiekuna prawnego z zakresu zasad stosowania zdrowej diety i zaleceń związanych z aktywnością fizyczną oraz na stosowanie zachowań prozdrowotnych przez rodziców/opiekunów prawnych i ich dzieci w obszarze zdrowej diety i aktywności fizycznej.

1.2.   Pełny tekst programu stanowi załącznik do uchwały Nr LXX/398/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji powiatowego programu profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego.

1.3.    Dokumentacja konkursowa, w tym  m.in. program, formularz ofertowy w wersji edytowalnej, wzór oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, projektowane zapisy umowy, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl/ oraz na stronie powiatowej https://www.powiat.tczew.pl/ w załącznikach do ogłoszenia.

2.      Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

2.1.  Na realizację programu zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 1.413.280 zł, w tym: rok 2024 – 228.128 zł, rok 2025 – 273.948 zł, rok 2026 – 286.408 zł, rok 2027 – 294.688 zł, rok 2028 – 276.188 zł, rok 2029 – 53.920 zł.

2.2.  Środki finansowe, o których mowa w pkt 2.1., przewidziane są na pokrycie kosztów związanych z:

 • działaniami informacyjno-promocyjnymi – 30.000 zł,
 • wykładami szkoleniowymi dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci – 8.000 zł,
 • edukację żywieniową i zdrowego stylu życia w szkołach podstawowych – 59.840 zł,
 • badaniami laboratoryjnymi – 31.920 zł,
 • konsultacjami specjalistycznymi – 1.217.520 zł,
 • koordynacją wsparcia terapeutycznego – 36.000 zł,
 • zarządzaniem programem – 30.000 zł.

2.3.  Szczegółowe informacje dotyczące planowanego budżetu, w tym  szacunkowe koszty   jednostkowe poszczególnych działań programowych, zawarte są na str. 24-26 programu.

2.4.  Wysokość przewidzianych środków finansowych na poszczególne działania, w zależności od kształtowania się cen oraz udziału potencjalnych odbiorców działań, może ulec zmianie, jednakże łączna pula środków finansowych przeznaczonych na realizację programu nie może ulec zwiększeniu.

2.5.  Środki zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata   2024 – 2030.

3.      Warunki realizacji programu 

3.1.   Planowany okres realizacji programu od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2029 r.

3.2.   Świadczenia zdrowotne/planowane interwencje skierowane są wyłącznie do dzieci i rodziców uczniów klas III wszystkich szkół podstawowych powiatu tczewskiego, którzy w dniu przystąpienia do programu zamieszkują na terenie powiatu tczewskiego, z zastrzeżeniem, że pierwszą grupę stanowić będą dzieci uczęszczające do klas trzecich w roku szkolnym 2023/2024.

3.3.   Kwalifikacji do interwencji specjalistycznej dzieci z nadwagą lub otyłością dokona realizator programu na podstawie pomiarów antropometrycznych, po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w programie.  Zakwalifikowane do wsparcia może być dziecko, u którego nie występuje kryterium wyłączenia, tj. wcześniejsze objęcie dziecka z nadwagą lub otyłością specjalistyczną opieką lekarską w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3.4.   Zakłada się, że w latach 2024 – 2028 do interwencji specjalistycznej (badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) zakwalifikowanych zostanie łącznie 456 uczniów, w tym:

 • w 2024 r. z rocznika urodzenia 2014 – 92 uczniów,
 • w 2025 r. z rocznika urodzenia 2015 – 87 uczniów,
 • w 2026 r. z rocznika urodzenia 2016 – 94 uczniów,
 • w 2027 r. z rocznika urodzenia 2017 – 96 uczniów,
 • w 2028 r. z rocznika urodzenia 2018 – 87 uczniów.

Ostateczna liczba uczniów objętych interwencja specjalistyczną będzie uzależniona od możliwości finansowych Powiatu, zainteresowania rodziców/opiekunów prawnych uczestnictwem ich dziecka w interwencji oraz indywidualnych potrzeb dziecka objętego terapią otyłości, w tym liczby i częstotliwości udzielonych porad (zakłada się, że każde dziecko zakwalifikowane do programu przez okres około dziewięciu miesięcy skorzysta średnio z 18 indywidualnych konsultacji specjalistycznych – 3 x lekarz, 6 x dietetyk, 6 x fizjoterapeuta/ specjalista aktywności fizycznej, 3 x psycholog, jest to czas szacunkowy, w uzasadnionych przypadkach wsparcie specjalistyczne może być wydłużone do 1 roku).

3.5.  Dla każdego rocznika dzieci objętych wsparciem specjalistycznym przewidziano dwa spotkania grupowe dla rodziców/opiekunów prawnych – na początku i po zakończeniu ścieżki wsparcia specjalistycznego.

3.6.   Szczegółowe informacje dotyczące populacji docelowej oraz interwencji programowej opisane są na str. 11-17 programu  w dziale 3. Charakterystyka populacji docelowej oraz charakterystyka interwencji.

4.      Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu

4.1.   Realizatorem programu może być podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4.2.   Oferent dysponuje zgodnymi z obowiązującym prawem warunkami lokalowymi oraz zorganizuje zgodnie z obowiązującym prawem udzielanie interwencji wskazanych w programie. Realizacja badań laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych oraz spotkań edukacyjnych dla rodziców dzieci przyjętych do programu będzie się odbywać w pracowniach/gabinetach/punktach zlokalizowanych na terenie powiatu tczewskiego, wyposażonych  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, a w przypadku sali ćwiczeń – w niezbędny sprzęt gimnastyczny.

4.3.   Celem osiągnięcia oczekiwanych efektów podejmowanych działań realizator powinien rozważyć możliwość zorganizowania punktów wsparcia  na terenie co najmniej Tczewa, Gniewu i Pelplina.

4.4.   Oferent dysponuje personelem medycznym o minimalnych wymaganiach i w liczbie wskazanej w programie. Świadczeń w ramach programu będzie udzielała wykwalifikowana kadra, posiadająca odpowiednie kompetencje w zakresie chorób dzieci z ukierunkowaniem na choroby metaboliczne, nadwagę i otyłość, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami wskazanymi w programie, w tym:

 • lekarz pediatra lub kształcący się w zakresie pediatrii/chorób metabolicznych z doświadczeniem w zakresie prowadzenia długofalowych interwencji zdrowotnych u dzieci z nadmiarem masy ciała,
 • dietetyk z wykształceniem wyższym lub osoba z pokrewnym wykształceniem z zakresu żywienia człowieka,
 • specjalista aktywności fizycznej z doświadczeniem w zakresie oceny wysiłku fizycznego oraz planowania interwencji dla dzieci z nadmiarem masy ciała, np.: rehabilitant, fizjoterapeuta, nauczyciel WF, trener sportowy/personalny, 
 • psycholog z doświadczeniem z zakresu interwencji behawioralnych skierowanych do rodzin.

4.5.   W celu uwzględnienia możliwości czasowych rodziców, a tym samym zwiększenia wskaźników uczestnictwa w programie, konsultacje specjalistyczne zostaną zorganizowane tak, żeby uczestnicy mogli zrealizować poszczególne konsultacje z ekspertami w pakietach, np. w jednym dniu konsultacja u lekarza i fizjoterapeuty, w kolejnym konsultacja u psychologia i dietetyka. Ponadto powinna być stworzona możliwość uzyskania konsultacji/porady odpowiednio lekarza, dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa, w godzinach przedpołudniowych jak i w godzinach popołudniowych (nie krócej niż do godz. 18:00), a ich częstotliwość powinna gwarantować sprawną i efektywną terapię. 

4.6.   Realizator zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji programowej, w tym m.in. zgody uczestników na udział w programie, rezygnacji z dalszego uczestnictwa w programie, testy wiedzy i zachowań prozdrowotnych uczestników wsparcia (pre-test i post-test), ankiety satysfakcji, rejestr osób korzystających ze wsparcia terapeutycznego, listy obecności na szkoleniach dla rodziców/opiekunów prawnych, oraz do sporządzania sprawozdań okresowych i końcowych z przeprowadzonych działań programowych.

4.7.   Realizator będzie mógł korzystać z usług podwykonawcy(ców) spełniającego(cych) kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie  i programie, jednak cała odpowiedzialność będzie spoczywała na Realizatorze.

4.8.   Realizator oraz Podwykonawca(cy), o ile dotyczy, przez cały okres realizacji programu będzie/będą ubezpieczony/ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń wskazanych w programie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4.9.   Wymagania dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych opisane są na  str. 20-22 programu w pkt 4.2. Warunki realizacji programu dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych.

5.      Termin i miejsce składania ofert

5.1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora programu, oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

5.2.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta z dopiskiem na kopercie: 

„Konkurs ofert na realizatora programu profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego na lata 2024 – 2029. NIE OTWIERAĆ”,

w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2024 r. do godz. 10:00:

a)      osobiście w godzinach pracy urzędu (pn. wt. śr. 7:30-15:30, czw. 7:30-16:30, pt. 7:30-14:30) w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2,     83-110 Tczew 

  albo

b)      za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, oferta będzie traktowana jako złożona w  terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 10:00.

5.3.  Oferent związany jest ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

6.   Wymogi i kryteria oceny ofert

6.1.  Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz za zawarte w niej informacje.

6.2.  Terminowe złożenie oferty nie jest równoznaczne z wyborem na realizatora programu.

6.3.  Złożona oferta będzie podlegała ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o przyjęte kryteria formalne i merytoryczne oceny ofert.

Tabela 1. Kryteria formalne – niespełnienie jednego z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium
1. Oferta została złożona w terminie i w sposób określony w pkt 5.2. ogłoszenia o konkursie. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o to, czy oferta została złożona w terminie, miejscu i w sposób wskazany w pkt 5.2. ogłoszenia o konkursie.
2. Oferent oraz podwykonawca(cy), o ile dotyczy, jest/są podmiotem(tami) wykonującym(cymi) działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie numeru księgi rejestrowej podanego w formularzu ofertowym w oparciu o rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dostępny na stronie http://rpwdl.csioz.gov.pl.
3. Oferta została złożona na odpowiednim formularzu, w języku polskim i została podpisana przez upoważnioną(ne) osobę(by).

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o to, czy oferta została złożona na formularzu ofertowym opracowanym do potrzeb niniejszego konkursu, w języku polskim i podpisana jest przez upoważnioną(ne) osobę(by).

W przypadku, gdy oferta nie zostanie podpisana przez osobę(by) uprawnioną(ne) do reprezentowania oferenta zgodnie z odpisem z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, do oferty należy dołączyć pisemne upoważnienie osoby/osób upoważnionej(nych) do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.  W przypadku niezałączenia upoważnienia do reprezentacji podmiotu – komisja może wezwać oferenta do jego dostarczenia. Niedostarczenie wymaganego dokumentu we wskazanym terminie powoduje niespełnienie omawianego kryterium co skutkuje odrzuceniem oferty.

4. Oferent dysponuje personelem o minimalnej liczbie i o minimalnych kwalifikacjach wskazanych w programie (str. 21 pkt  4.2. programu). Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o informacje oraz o oświadczenie przedstawione w formularzu ofertowym.
5. Oferent zapewnia odpowiednie warunki lokalowe do udzielania świadczeń w ramach programu oraz spełnia wymagania dotyczące wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną (str. 21 pkt  4.2. programu). Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o informacje oraz o oświadczenie przedstawione w formularzu ofertowym.
6. Oferent zapewnia prawidłowe przeprowadzenie wszystkich działań przewidzianych w programie (str. 13-16 pkt 3.3. programu). Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o informacje oraz o oświadczenie przedstawione w formularzu ofertowym.
7. Oferent zapewnia minimalną dostępność do świadczeń zdrowotnych w czasie i w miejscu wskazanym w programie oraz w ogłoszeniu konkursowym.

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o informacje przedstawione w formularzu ofertowym.

W celu uwzględnienia możliwości czasowych rodziców, a tym samym zwiększenia wskaźników uczestnictwa w programie, konsultacje specjalistyczne należy zorganizować w sposób umożliwiający realizację poszczególnych konsultacji w pakietach, ponadto powinna być stworzona możliwość uzyskania konsultacji w godzinach przedpołudniowych jak i w godzinach popołudniowych (nie krócej niż do godz. 18:00), a ich częstotliwość powinna gwarantować sprawną i efektywną terapię. Realizacja wsparcia programowego powinna odbywać się w gabinetach/punktach  zlokalizowanych na terenie powiatu tczewskiego.  Celem osiągnięcia oczekiwanych efektów podejmowanych działań realizator powinien rozważyć możliwość zorganizowania punktów wsparcia  na terenie co najmniej Tczewa, Gniewu i Pelplina.

8. Oferent oraz podwykonawca(cy), o ile dotyczy, przez cały okres realizacji programu będzie/będą ubezpieczony(czeni) od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń wskazanych w programie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie przedstawione w formularzu ofertowym.
9. Oferent załączył oświadczenie(a) własne osoby/osób  uprawnionej(nych) do reprezentowania podmiotu o  niekaralności.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie załączonego(nych) oświadczenia(ń). 

W przypadku, gdy oferent  nie załączy oświadczenia(ń) – komisja może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty. Nieprzesłanie oświadczenia(ń) we wskazanym terminie powoduje niespełnienie omawianego kryterium co skutkuje odrzuceniem oferty.

Tabela 2. Kryteria merytoryczne

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Maksymalna wartość punktowa
1. Możliwość wykonania  badań laboratoryjnych przewidzianych w programie (poziom glukozy na czczo i lipidogram) w sobotę. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o informacje przedstawione w formularzu ofertowym. Jeśli oferent nie zobowiązuje się do zorganizowania badań laboratoryjnych w sobotę, otrzymuje 0 pkt. Jeśli oferent zobowiązuje się do  zorganizowania badań laboratoryjnych w sobotę, otrzymuje 5 pkt. 5
2. Możliwość odbycia konsultacji specjalistycznych w sobotę w co najmniej jednym punkcie. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o informacje przedstawione w formularzu ofertowym. Jeśli oferent nie zobowiązuje się do zorganizowania konsultacji specjalistycznych w  sobotę w co najmniej jednym punkcie, otrzymuje 0 pkt. Jeśli oferent zobowiązuje się do  zorganizowania konsultacji specjalistycznych w  sobotę w co najmniej jednym punkcie, otrzymuje 5 pkt. 5
3. Zorganizowanie dodatkowego/dodatkowych punktów wsparcia specjalistycznego (miejsc udzielanych konsultacji), np. na terenie co najmniej dwóch gmin powiatu. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o informacje przedstawione w formularzu ofertowym.  Jeśli oferent nie zobowiązuje się do zorganizowania konsultacji specjalistycznych na terenie więcej niż jednej gminy, otrzymuje 0 pkt. Jeśli oferent zobowiązuje się do  zorganizowania konsultacji specjalistycznych  na terenie więcej niż jednej gminy powiatu tczewskiego, otrzymuje za każdą dodatkową gminę 2 pkt. 10
4. Koszt realizacji przedmiotu konkursu w przeliczeniu na 1 osobę/ucznia. 

W ramach tego kryterium zostanie oceniona suma kosztów poszczególnych świadczeń w ramach programu w przeliczeniu na  1 osobę/ucznia.

Liczbę punktów jakie otrzymuje poszczególna oferta w ramach tego kryterium będzie obliczona według wzoru: Px=(Cmin/Cx)·80, 

gdzie: Px – liczba uzyskanych punktów, Cmin – najniższa cena z oferowanych, Cx – cena badanej oferty.

80

7.   Dodatkowe informacje

7.1.  W celu dokonania oceny ofert Zarząd Powiatu Tczewskiego powołuje komisję konkursową, która działa zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji Konkursowej”, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora programu.

7.2.  Komisja przeprowadzi ewentualne negocjacje w części etapu oceny merytorycznej.

7.3.  Na podstawie wyników oceny merytorycznej komisja przygotowuje dla Zarządu Powiatu Tczewskiego propozycję wyboru oferenta.

7.4.  Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta w formie odrębnej uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego.

7.5.  Zarząd Powiatu Tczewskiego może podjąć decyzję o przyjęciu do realizacji więcej niż jednej oferty, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta nie przewiduje wykorzystania zaplanowanych środków na realizację przedmiotu konkursu.

7.6.  Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu do 28 czerwca 2024 r.

7.7.  Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana bez zbędnej zwłoki w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl/aktualnosci/, na stronie powiatowej https://www.powiat.tczew.pl/ oraz przekazana drogą elektroniczną oferentowi.

7.8.  Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny w każdym czasie, przedłużenia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz do zamknięcia konkursu bez wyboru realizatora programu.

7.9.  Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia, a tym samym liczby osób objętych wsparciem programowym, w przypadku wygospodarowania dodatkowych środków w budżecie Powiatu, w tym pozyskanych z innych źródeł. W przypadku mniejszego zainteresowania udziałem w programie budżet programu może zostać zmniejszony.

7.10. Samorząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do zawieszenia programu lub skrócenia okresu jego realizacji w przypadku uruchomienia innych, alternatywnych programów profilaktyki nadwagi i otyłości z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych i regionalnych.

8.   Osoby do kontaktu

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie: Alicja Szczepińska-Mian, tel. (58)7734913 lub 502678721, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl oraz Barbara Sinkiewicz tel. (58)7734916, e-mail: bsinkiewicz@powiat.tczew.pl.

9.   Klauzula informacyjna

9.1.  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że:

9.1.1. administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew;

9.1.2. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego oraz w celu archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 8 pkt 1, art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146),  w związku z uchwałą Nr  LXX/398/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji powiatowego programu profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego; 

9.1.3. odbiorcami danych osobowych mogą być: członkowie komisji konkursowej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; odbiorcami danych będą również podmioty powierzające, z którymi zawarliśmy umowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych np. w systemach informatycznych (aktualna lista znajduje się u Inspektora Ochrony Danych);

9.1.4. dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa wskazanymi w pkt 9.1.2. oraz zgodnie  z Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

9.1.5. każdy podmiot przystępujący do konkursu podaje dane dobrowolnie, bez podania wymaganych danych osobowych udział w konkursie nie będzie możliwy;

9.1.6. oferent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania w trybie konkursu ofert;

9.1.7. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

9.1.8. oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

9.2.  W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Starostwie Powiatowym w Tczewie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@powiat.tczew.pl.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu
Format: pdf, 1.89 MB
Formularz ofertowy
Format: docx, 43.36 kB
Wzór oświadczenia o niekaralności
Format: pdf, 481.12 kB
Projektowane zapisy umowy
Format: pdf, 613.79 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.