"Konsumenci to my wszyscy" – 15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta

Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta, obchodzony jest corocznie 15 marca. Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych, podczas którego sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów - do informacji, wyboru, bezpieczeństwa oraz reprezentacji. To z jego ust padło znane stwierdzenie: "Konsumenci to my wszyscy".


Ochrona praw konsumentów w Polsce zabezpieczona jest postanowieniem Konstytucji RP, która wskazuje, iż: "Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa." - Art.76 Konstytucji RP. Wspomniany zakres, uregulowany jest w ustawach i rozporządzeniach Rady Ministrów, z których najbardziej fundamentalnymi są: ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa z o prawach konsumenta. Ponadto po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej prawa konsumenta są także chronione normami dyrektyw Komisji Europejskiej.

W Polsce do obchodów Światowego Dnia Konsumenta, poza organizacjami konsumenckimi włącza się również Inspekcja Handlowa. W ramach tych obchodów przypominane i wyjaśniane są przepisy chroniące konsumentów oraz wzmożone jest propagowanie właściwych wzorców zachowań. 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W TCZEWIE PRZYPOMINA:

 ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ!

 O czym nie wolno zapominać przy zawieraniu umów?

Jeżeli nieświadomie podpisano umowę z nowym operatorem na niekorzystnych warunkach cenowych PAMIĘTAJ!

Wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie powinno zawierać Twoje dane wskazane w zawartej umowie, m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer umowy i datę jej zawarcia oraz – co najważniejsze – własnoręczny podpis.

Tylko w 2016 roku do Biura Rzecznika Konsumentów w Tczewie zgłosiło się 1561 osób, którym łącznie udzielono 2923 porady prawne. Najliczniej zgłaszały się osoby zamieszkujące w Mieście Tczew (942 osoby) oraz Gminie Tczew (179 osób). Z bezpłatnych porad z Gminy Pelplin skorzystały 84 osoby, Gminy Gniew - 68 osób, a z Gminy Subkowy - 65 osób. Z terenu Gminy Morzeszczyn zgłosiło się 13 osób.

Większość zgłaszanych spraw dotyczyła uchybień powstałych w zakresie świadczonych usług - 1731 spraw. Pozostałe skargi dotyczyły nieprawidłowości dotyczących sprzedaży, w ramach których aż 583 dotyczyło stosunków zobowiązaniowych zawieranych na pokazach i na odległość.

Wśród zagadnień związanych z jakością świadczonych usług, na prowadzenie wysunęły się zgłoszenia dotyczące:

-        dostaw energii, gazu, ciepła, wody i wywozu nieczystości,

-        usług finansowych,

-        niewłaściwego wykonywania usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczeniowych.

Natomiast w zakresie skarg związanych ze sprzedażą towarów:

-        reklamacja odzieży i obuwia,

-        zakupu sprzętu RTV i AGD (w tym sprzętu telekomunikacyjnego),

-        grupa towarów zaliczana do zbiorowej kategorii ,,inne" (m.in. umowy sprzedaży związane z biżuterią, zegarkami, sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym, galanterią skórzaną, sprzętem ogrodowym, żywymi zwierzętami).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów osobiście udziela porad w biurze zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie (pokój 109- I piętro) w poniedziałki oraz środy w godzinach 9:00-14:00 oraz w czwartki w godzinach od 9:00 do 16:30. Ponadto zgłoszenia przyjmowane są również za pośrednictwem rozmowy telefonicznej pod numerem telefonu 58 773 49 47, oraz poczty elektronicznej: rzecznik.konsumentow@powiat.tczew.pl

http://powiat.tczew.pl/powiatowy-rzecznik-konsumentow/