Nieodpłatna pomoc prawna - od 1 marca zmiana godzin przyjmowania klientów

Nieodpłatna pomoc prawna - od 1 marca zmiana godzin przyjmowania klientów

Starostwo Powiatowe w Tczewie informuje, że z dniem 1 marca 2017 r. nastąpiła zmiana harmonogramu godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tczewskim


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W TCZEWIE

 

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie radca prawny Jan Pettke.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PELPLINIE

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie adwokat Łukasz Czukiewicz.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pelplinie zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr 11 w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie przy ul. Sambora 5a.

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1)    PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W TCZEWIE

Punkt w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 53A lok. 406, KRS 0000482895.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać radcy prawni:

 

2)    PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GNIEWIE

Punkt w Gniewie zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10 (pomieszczenie nr 39 na parterze budynku).

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 53A lok. 406, KRS 0000482895.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać radcy prawni:

 

3)     PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SUBKOWACH

Punkt w Subkowach zlokalizowany jest w pomieszczeniu biurowym nr 1 na parterze budynku Urzędu Gminy w Subkowach przy ul. Wybickiego 19a

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w miejscowości Brusy przy ul. Dworcowej 18, KRS 0000291352.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać: