Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.5.2019

Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie Starosty Tczewskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2019 - 2023

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560), w związku z art. 44b oraz 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354) Starosta Tczewski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania po jednym kandydacie na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są:

  • organizacje pozarządowe,
  • fundacje,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
działające na terenie powiatu tczewskiego.
Warunki zgłaszania kandydatów:
  1. zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
  2. zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata i osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych, złożonej na oświadczeniu kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia;
  3. kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku, do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - decyduje data wpływu do Starostwa.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Aleksandra Bierut (2019-05-07 13:25:16)
Modyfikujący:
Aleksandra Bierut (2019-05-08 10:31:12)
Odpowiedzialny za treść:
Aleksandra Bierut
2019-05-07 13:25:16 Utworzenie
Aleksandra Bierut
Moderator: ()
2019-05-07 13:30:48 Modyfikacja
Aleksandra Bierut
Moderator: ()
2019-05-07 15:07:42 Modyfikacja
Aleksandra Bierut
Moderator: ()
2019-05-07 15:28:13 Modyfikacja
Aleksandra Bierut
Moderator: ()
2019-05-08 09:46:48 Modyfikacja
Aleksandra Bierut
Moderator: ()
2019-05-08 10:31:12 Modyfikacja
Aleksandra Bierut
Moderator: ()
Wprowadzający:
Aleksandra Bierut (2019-05-07 13:25:16)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.