Przejdź do treści

Piątek, 22.11.2019

Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie - wnioski o udzielenie dotacji celowej w 2014 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zarząd Powiatu Tczewskiego informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zaktresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej w 2014 roku z budżetu powiatu składać mogą podmioty zainteresowane realizacją na terenie powiatu tczewskiego inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przez podmioty rozumie się:
1)      podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a)    osoby fizyczne,
b)   wspólnoty mieszkaniowe,
c)    osoby prawne,
d)   przedsiębiorcy:
2)      jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski o przyznanie środków z budżetu powiatu należy składać w okresie od dnia ukazania się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tczewie (www.powiat.tczew.pl) niniejszego ogłoszenia do dnia 31 grudnia 2013 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Tczewie lub wysłać pocztą pod adres:

Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

W przypadku wniosków wysłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego.

Wzory wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego oraz regulamin określający zasady udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Tczewskiego, pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, znajduje się na stronie www.powiat.tczew.pl oraz w wydziale ds. ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Tczewie  przy ul. Piaskowej 2.

Wniosek winien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Załączniki należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Przy kwalifikacji wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)      podmiot ubiegający się o dotację powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierza realizować inwestycję z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej objętą dotacją,

b)      podmiot ubiegający się o dotację powinien wypełnić obowiązek przedłożenia informacji o korzystaniu ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, w przypadku podmiotów, dla których istnieje taki obowiązek,

c)      podmiot ubiegający się o dotację powinien wskazać przewidywany efekt ekologiczny uzyskiwany w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia, w szczególności:
-    eliminacja odpadów,
-    zmniejszenie emisji,
-    poprawa jakości środowiska,
-    zwiększenie efektywności energetycznej,
-    eliminacja zagrożeń środowiska,
-    stopień powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska,
-    uwzględnienie priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródła ich powstawania,
-    ochrona najcenniejszych przyrodniczo terenów powiatu,
-    oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczności powiatu,
-    oparcie inwestycji na najlepszych dostępnych technologiach,
-    wykorzystanie skutecznych i nowoczesnych metod realizacji.

Pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków usytuowanych na terenie powiatu tczewskiego polega na dofinansowaniu kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, powstałych przy usuwaniu pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych, tj. przy pracach demontażowych oraz związanych z pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem. Dofinansowaniu nie podlega koszt zakupu, transportu  i wykonania nowego pokrycia dachowego lub elewacji.

Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacją inwestycji i stanowi refundację kosztów poniesionych w trakcie jej realizacji do 50% wydatkowanych kosztów i maksymalnie do 5 000 zł brutto.

Decyzję o zakwalifikowaniu wniosku i przyznaniu środków z budżetu powiatu podejmie Zarząd Powiatu Tczewskiego. Z podmiotami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji, będą zawarte pisemne umowy szczegółowo określające warunki realizacji zadania. 

Informacji udzielają pracownicy wydziału ds. ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2.

 

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Marta Stalkowska (2013-10-07 09:52:35)
Modyfikujący:
Marta Stalkowska (2013-10-07 09:56:54)
Odpowiedzialny za treść:
Marta Stalkowska
2013-10-07 09:52:35 Utworzenie
Marta Stalkowska
Moderator: ()
2013-10-07 09:56:54 Modyfikacja
Marta Stalkowska
Moderator: ()
Wprowadzający:
Marta Stalkowska (2013-10-07 09:52:35)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.