Otwarcie wystawy malarskiej podczas XXVII Sesji Rady Powiatu Tczewskiego

Otwarcie wystawy malarskiej podczas XXVII Sesji Rady Powiatu Tczewskiego

Zanim oficjalnie rozpoczęła się XXVII Sesja Rady Powiatu Tczewskiego, Przewodnicząca Rady – Barbara Kamińska oraz Starosta Tczewski – Tadeusz Dzwonkowski wręczyli na ręce przewodniczącej Gremium Malarskiego im. Janusza Mokwy – Zofii Gąsiorowskiej kwiaty oraz podziękowania za udostępnienie obrazów, które zostały wystawione w Tczewskim Starostwie. Obecni na Sali członkowie stowarzyszenia otrzymali z rąk Prezydium Rady gadżety i drobne upominki. Po oficjalnym otwarciu wystawy malarskiej, rozpoczęła się stała cześć obrad. 


Od wtorku - 28 lutego w Starostwie Powiatowym w Tczewie można podziwiać efekty pracy artystów Gremium Malarskiego im. Janusza Mokwy, w postaci prac malarskich przedstawiających zabytki kultury i przyrodę powiatu tczewskiego oraz innych rejonów Polski. 

Mimo, iż budynek Starostwa to nietypowe miejsce jak na prezentację obrazów, grafik i innego rodzaju twórczości, to od dzisiaj mieszkańcy naszego powiatu i goście, którzy będą przychodzić, by załatwić swoje sprawy, będą mogli nacieszyć swoje oczy dziełami sztuki regionalnych artystów.

Gremium Malarskie powstało z założonej pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku sekcji plastycznej dla dorosłych przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie. Jej twórcą i założycielem był wspaniały malarz, pejzażysta - Janusz Mokwa. Jego prace znane są w całym kraju jak i poza jego granicami od Portugalii po Norwegię.Ten utalentowany tczewski artysta był zarazem świetnym kolegą i przyjacielem, potrafiącym stworzyć twórczą i koleżeńską atmosferę, cementującą cały zespół. W roku 2008 sekcja plastyczna za propozycją władz Spółdzielni i aprobatą członków sekcji przyjęła nazwę "Gremium Malarskie". Nazwę grupa zawdzięcza pani Lidii Franek - ówczesnej kierowniczce SDK Spółdzielni Mieszkaniowej. Po śmierci założyciela w 2010 roku jego następcą został Stanisław Buczkowski,  którego pożegnano w 2012 roku. W latach 2012-2015 grupie przewodniczył Piotr Wegiera. Obecnie przewodniczącą Gremium Malarskiego jest była uczennica założyciela grupy Janusza Mokwy - Zofia Gąsiorowska. Gremium liczy około 30-stu członków i spotyka się regularnie w pracowni w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy Al. Zwycięstwa. Prace członków Gremium prezentowane są na licznych wystawach grupowych i indywidualnych na terenie Tczewa oraz innych miast tj. Tuchola, Gniew, Starogard Gdański, Łódź, Gdańsk, Malbork. Odbyła się też wystawa poza granicami kraju w Werder Havel w Niemczech. Imię Janusza Mokwy Gremium przyjęto w pierwszą rocznicę śmierci Mistrza w roku 2012. – mówi o swoim stowarzyszeniu przewodnicząca Gremium Malarskiego – Zofia Gąsiorowska.

Starosta Tczewski - Tadeusz Dzwonkowski oraz Zofia Gąsiorowska

Po oficjalnym otwarciu wystawy malarskiej, rozpoczęła się stała cześć obrad. Tradycyjnie Radni wysłuchali sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Starosty Tczewskiego.

Po wysłuchaniu sprawozdań, Radni przyjęli informację Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach zgłoszonych na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym. W dalszej kolejności Radni przyjęli sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 rok, jak również informację o kulturze i kulturze fizycznej w powiece tczewskim za 2016 rok.

Przed podjęciem uchwał, o zabranie głosu został poproszony partner Powiatu Tczewskiego oraz założyciel Stowarzyszenia Opholdsstedet Skraverup Hus z Danii – Alfred Date, który przedstawił Radnym swoją pracę polegającą w szczególności na świadczeniu całodobowej opieki w prowadzonych w swoim kraju placówkach opiekuńczych oraz o współpracy z naszymi Domami Pomocy Społecznej.

założyciel Stowarzyszenia Opholdsstedet Skraverup Hus z Danii – Alfred Date

Rada Powiatu Tczewskiego podjęła następujace uchwały:

  1. W sprawie określenia zadań, na które będą wydane środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku;
  2. W sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnajzalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;
  3. W sprawie likwidacji czterech szkół policealnych, dla których Powiat Tczewski jest organem prowadzącym;
  4. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Swarożynie;
  5. w sprawie likwidacji trzech szkół ponadgimnazjalnych w Swarożynie;
  6. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2017 rok;
  7. Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030.