Podstawowa kwota dotacji dla szkół (Aktualizacja)

Miesięczne stawki dotacji obowiązujące od 1 listopada 2018 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne dotyczy szkół i placówek dotowanych przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.


 Tabela z wysokościa kwot dotacji stanowi załacznik. 

Załączniki