Przejdź do treści

Poniedziałek, 24.2.2020

Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Postanowienie o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania - działka nr 209/18 położona w Tczewie przy ul. Jedności Narodu

GG-GN.683.1.2016.SW                                                                  Tczew, dnia 7 lutego 2020 r.

 

POSTANOWIENIE


            Na podstawie art. 101 § 1, w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, Starosta Tczewski 

postanawia

 

podjąć zawieszone z urzędu postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako działka nr 209/18 o pow. 0,0071 ha, położoną w Tczewie przy ul. Jedności Narodu, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadził księgę wieczystą nr GD1T/00034709/2.

 

Uzasadnienie

 

Starosta Tczewski postanowieniem nr GG-GN.683.1.2016.ILN z dnia 23 czerwca 2017 r. zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako działka nr 209/18 o pow. 0,0071 ha, położoną w Tczewie przy ul. Jedności Narodu, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadził księgę wieczystą nr GD1T/00034709/2. W oparciu o art. 100 § 1 Kpa, Starosta Tczewski wezwał:

a)    Panią Marię Gmyrek do wystąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia o zawieszeniu postępowania do sądu powszechnego z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Panu Zenonie Gmyrek, bądź do notariusza o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia,

b)  Panią Alfredę Gojtowską do wystąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia o zawieszeniu postępowania do sądu powszechnego z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Panu Wojciechu Gojtowskim, bądź do notariusza o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia,

c)  Panią Krystynę Grunkowską do wystąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia o zawieszeniu postępowania do sądu powszechnego z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Panu Zygmuncie Grunkowskim, bądź do notariusza o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

            W dniu 11 lipca 2017 r. Pani Maria Gmyrek dostarczyła do organu prowadzącego postępowanie, postanowienie Sądu Rejonowego w Tczewie I Wydziału Cywilnego o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Panu Zenonie Gmyrek. Pozostałe osoby w wyznaczonym terminie 12 miesięcy nie dostarczyły do organu prowadzącego postępowanie wymaganych dokumentów.

 Dnia 18 lutego 2018 r. Pani Alfreda Gojtowska zmarła. Dnia 10 listopada 2018 r. domniemani spadkobiercy po zmarłym Wojciechu Gojtowskim oraz po zmarłej Alfredzie Gojtowskiej poinformowali organ prowadzący postępowanie o kompletowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania spadkowego w Sądzie Rejonowym w Tczewie. Do dnia dzisiejszego tj. 7 lutego 2020 r. domniemani spadkobiercy nie dostarczyli do tut. Organu postępowania spadkowego. Zgodnie  z informacją udzieloną przez Sąd Rejonowy w Tczewie,nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po Panu Wojciechu Gojtowskim i Pani Alfredzie Gojtowskiej.

  W związku z powzięciem informacji o zakończonym postępowaniu spadkowym po zmarłym Zygmuncie Grunkowskim, Starosta Tczewski wystąpił do Sądu Rejonowego w Tczewie I Wydziału Cywilnego o udostępnienie prawomocnego orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Zygmuncie Grunkowskim. W dniu 3 grudnia 2019 r. Pani Krystyna Grunkowska dostarczyła do organu prowadzącego postępowanie, postanowienie Sądu Rejonowego w Tczewie I Wydziału Cywilnego o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Panu Zygmuncie Grunkowskim.

  Uwzględniając powyższe, Starosta Tczewski postanawia podjąć zawieszone z urzędu postępowanie.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Joanna Mroczkowska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Sylwia Wojciechowska
Wprowadzający:
Joanna Mroczkowska (2020-02-11 14:34:31)
Modyfikujący:
Wacław Poblocki (2020-02-11 14:50:19)
Odpowiedzialny za treść:
Sylwia Wojciechowska
2020-02-11 14:34:31 Utworzenie
Joanna Mroczkowska
Moderator: ()
2020-02-11 14:38:54 Modyfikacja
Joanna Mroczkowska
Moderator: ()
2020-02-11 14:50:19 Modyfikacja
Joanna Mroczkowska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Joanna Mroczkowska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Sylwia Wojciechowska
Wprowadzający:
Joanna Mroczkowska (2020-02-11 14:34:31)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.