Przejdź do treści

Poniedziałek, 21.9.2020

Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Powiat Tczewski 1000-nym beneficjentem Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Tczewski 1000-nym beneficjentem Europejskiego Funduszu Społecznego
Władze Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego podpisały tysięczną umowę na dofinansowanie z UE w ramach EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego). Tysięcznym beneficjentem w Województwie Pomorskim jest Powiat Tczewski, który dzięki środkom unijnym otrzyma wsparcie w wysokości 2,6 mln złotych.  Uzyskana dotacja zostanie przeznaczona na zrealizowanie drugiej edycji projektu pn. „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”.

14 lutego w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana tysięczna umowa w ramach EFS. Powiat Tczewski uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą: „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”. Umowę z ramienia samorządu Wojewódzkiego podpisali: Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek, Wiesław Byczkowski, natomiast ze strony Powiatu Tczewskiego: Starosta Tczewski – Mirosław Augustyn oraz Wicestarosta – Piotr Cymanowski.

W imieniu samorządu Powiat Tczewskiego, bardzo dziękuję Panu Marszałkowi za to wyróżnienie. Innowacyjność realizowanego przez nas projektu polegać będzie na kompleksowym wykorzystaniu potencjału partnerów z sektora administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. - mówi Starosta Tczewski, Mirosław Augustyn - Takie podejście pozwoli na sprawny przepływ informacji, dzięki czemu nie będzie powielał wsparcia realizowanego w ramach innych projektów. Dzięki dofinansowaniu, osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać m.in. z terapii psychologicznej, uzależnień, brokera pracy i edukacyjnego, doradztwa specjalistycznego, warsztatów, szkoleń i kursów oraz praktyk i staży zawodowych.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie. Do najważniejszych działań w projekcie będą należały działania w zakresie aktywizacji społecznej oraz możliwość skorzystania z terapii psychologicznej. Dostępne będzie również wsparcie asystenckie, animacyjne i streetworkingowe. Projekt zakłada również wsparcie w wejściu na rynek pracy - brokering pracy i doradztwo zawodowe.

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych, który został liderem projektu. Partnerami formalnymi w projekcie są: Fundacja Pokolenia, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik", Gmina Miejska Tczew, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie. Partnerami nieformalnymi w projekcie są: PUP w Tczewie, PCPR w Tczewie, Towarzystwo im. św. Brata Alberta w Tczewie, Zespół Kuratorów Sądowych itp. Taki skład partnerstwa zapewni osiągnięcie wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania oraz trwałość osiągniętych rezultatów.

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Marcin Stolarski (2020-02-17 08:47:38)
Odpowiedzialny za treść:
Marcin Stolarski
2020-02-17 08:47:38 Utworzenie
Marcin Stolarski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Marcin Stolarski (2020-02-17 08:47:38)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.