Przejdź do treści

Czwartek, 19.10.2017

Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Rok 2017 ogłoszony „ROKIEM MOSTU TCZEWSKIEGO”

Rok 2017 ogłoszony „ROKIEM MOSTU TCZEWSKIEGO”
Decyzja o ogłoszeniu roku 2017 „ROKIEM MOSTU TCZEWSKIEGO” została podjęta jednogłośnie podczas styczniowej XXV Sesji Rady Powiatu Tczewskiego.

Powiat Tczewski, jako jedyny samorząd w Polsce jest właścicielem historycznego mostu drogowego przez Wisłę. Dla tczewian oraz ich sąsiadów zza Wisły, Most Tczewski stanowi nie tylko ważne połączenie komunikacyjne, ale również wizytówkę naszego powiatu o niespotykanych walorach historycznych oraz inżynieryjnych. O jego sławie świadczy fakt, iż jest porównywany do paryskiej wieży Eiffla, bo podobnie jak ona został uznany przez Amerykańskie Towarzystwo Inżynieryjne za Międzynarodowy Zabytek Inżynierii Budowlanej. Dlatego też, chcąc uratować ten cenny zabytek, władze samorządu Powiatu Tczewskiego robią wszystko co w swojej mocy, aby w swojej konstrukcji był jak najbardziej zbliżony do pierwotnego wyglądu.

Decyzja o ogłoszeniu roku 2017 „ROKIEM MOSTU TCZEWSKIEGO” została podjęta jednogłośnie podczas styczniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego.

 

Podczas XXV Sesji Rady Powiatu Tczewskiego, która odbyła się 31 stycznia 2017 r. Radni Powiatu Tczewskiego wysłuchali sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Starosty Tczewskiego. Następnie przyjęli informację Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach zgłoszonych na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym, jak również sprawozdania stałych komisji rady oraz sprawozdanie starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

 

Następnym punktem obrad było przyjęcie Rezolucji w sprawie ogłoszenia roku 2017 „Rokiem Mostu Tczewskiego”. Ten dokument jest swoistą deklaracją Powiatu Tczewskiego, mającą na celu ratowanie Zabytkowego Mostu Tczewskiego przed jego dalszym niszczeniem oraz do doprowadzenia go do swojej dawnej świetności. Rok 2017 jest również 160. rocznicą zakończenia budowy mostu. Rezolucja została przyjęta przez Radę Powiatu Tczewskiego jednogłośnie.

 

Kolejną bardzo ważną informacją dla dalszego remontu mostu jest przyjęcie przez radnych uchwały w sprawie zmian w budżecie, w której zabezpieczone są środki na pokrycie wkładu własnego, wynoszącego 12,5 mln złotych. Kwota ta jest konieczna, aby starać się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, by móc realizować Etap II przebudowy mostu. W tej kwocie ujęte są również 2 mln złotych przekazanych od Samorządu Miasta Tczewa. 

 

Przed przyjęciem uchwał, Radni wysłuchali prezentacji Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu – Zbigniewa Urbana, który przekazał najważniejsze informacje nt. „planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Tczewskiego”.

 

Podstawowym celem sporządzenia tego planu jest poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Tczewskiego wydatnie wpłynie na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców. Realizacja planu pozwoli na lepszą integrację sieci komunikacyjnej oraz bardziej dogodne zaplanowanie istniejących i nowych kursów z punktu widzenia mieszkańców. Należy też podkreślić, że w przypadku wystąpienia zmian w stanie faktycznym istnieje możliwość zmiany planu, co zapewni elastyczność działań podejmowanych na jego podstawie.

 

Rada Powiatu Tczewskiego podjęła uchwały w sprawie:

1)      Przyjęcia „planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Tczewskiego”.

2)      Zmieniająca uchwałę w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.

3)      Wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego położonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C.

4)      Zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy dla mieszkańców miejscowości Morzeszczyn,

5)      Przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury,

6)      Przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu,

7)      Udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pelplin na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie – etap I (budowa boiska ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)”,

8)      Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,

9)      Zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tczewskiego,

10)   Ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży,

11)   Powierzenia przez Powiat Tczewski zadania Gminie Pelplin: Budowa chodnika (1 100 m2 ) przy ulicy Strzelnica i części drogi powiatowej nr 2818G”,

12)   Zmieniająca uchwałę nr XLVII/342/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz zasad ich użyczenia, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2017 rok,

13)   Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030.

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2017-02-02 08:46:44)
Modyfikujący:
Marcin Stolarski (2017-02-02 10:11:52)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2017-02-02 08:46:44 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2017-02-02 10:11:52 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2017-02-02 08:46:44)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.