Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku


Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku powierza się:

1)      prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Tczewie Stowarzyszeniu OVUM z siedzibą w Gdyni, nazwa zadania: Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Tczewie, wysokość dotacji: 63.360,00 zł;

2)      prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gniewie Stowarzyszeniu OVUM z siedzibą w Gdyni, nazwa zadania: Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gniewie, wysokość dotacji: 63.360,00 zł;

3)      prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Subkowach Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu z siedzibą w Brusach, nazwa zadania: Nieodpłatna pomoc prawna w Subkowach, wysokość dotacji: 63.360,00 zł.

Załączniki