Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, przyznaje się dotacje następującym podmiotom:


  1. Stowarzyszeniu Akcja Społeczna z siedzibą w Gdańsku prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w Tczewie, wysokość dotacji: 63.360,00 zł;
  2. Stowarzyszeniu OVUM z siedzibą w Gdyni prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, nazwa zadania: Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gniewie, wysokość dotacji: 63.360,00 zł;
  3. Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu z siedzibą w Brusach prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w Subkowach, wysokość dotacji: 63.360,00 zł.

Załączniki