Przejdź do treści

Niedziela, 24.5.2020

Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 19.05.2020 r.

Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w  Powiat Tczewski  sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (19.05.2020 r.), na godzinę 9:00 wygląda następująco: - 24 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 10) - 49 osób objętych kwarantanną z kontaktu - 152 osoby objęte kwarantanną rządową - 3 osoby pod nadzorem epidemicznym

czytaj całość: Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 19.05.2020 r.

Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 18.05.2020 r.

Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w  Powiat Tczewski  sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (15.05.2020 r.), na godzinę 10:00 wygląda następująco: - 22 przypadki potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 9) - 31 osób objętych kwarantanną z kontaktu - 343 osoby objętych kwarantanną rządową - 9 osób pod nadzorem epidemicznym

czytaj całość: Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 18.05.2020 r.

Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 15.05.2020 r.

Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w  Powiat Tczewski  sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (15.05.2020 r.), na godzinę 10:00 wygląda następująco: - 22 przypadki potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 9) - 31 osób objętych kwarantanną z kontaktu - 343 osoby objętych kwarantanną rządową - 9 osób pod nadzorem epidemicznym

czytaj całość: Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 15.05.2020 r.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym – 2/2020

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r. podjęto uchwałę Nr 87/259/2020  w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne, zgodnie z którą  przyznano Stowarzyszeniu KOLORY ŻYCIA z siedzibą w Tczewie dotację w wysokości 1.565,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: Maseczki ochronne dla każdego. 

czytaj całość: Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym – 2/2020

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w otwartym konkursie ofert na dofinasowanie w 2020 roku wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz funduszy krajowych i regionalnych

Z uwagi na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych w konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 roku wkładu własnego w zakresie realizowanych projektów ogłasza się zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów realizujących zadania publiczne powiatu tczewskiego finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych i regionalnych.

czytaj całość: Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w otwartym konkursie ofert na dofinasowanie w 2020 roku wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz funduszy krajowych i regionalnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych w 2020 roku projektów

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 roku wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz funduszy krajowych i regionalnych przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

czytaj całość: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych w 2020 roku projektów

Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 13.05.2020 r.

Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w  Powiat Tczewski  sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (13.05.2020 r.), na godzinę 11:00 wygląda następująco: - 21 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 6) - 40 osób objętych kwarantanną z kontaktu - 372 osoby objęte kwarantanną rządową - 14 osób pod nadzorem epidemicznym

czytaj całość: Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 13.05.2020 r.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, 10 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie dla organizacji pozarządowych poszkodowanych w wyniku panującej epidemii koronawirusa. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 12 maja 2020 r. uruchamia nabór wniosków na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19. Dotacja będzie przekazana do NIW-CRSO z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

czytaj całość: Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.