Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem w instytucji kultury 22 lipca

Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem w instytucji kultury 22 lipca

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot zaprasza na pierwsze szkolenie dla kadry zarządzającej instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem w instytucji kultury w oparciu o kulturę otwartości odbędzie się dnia 22 lipca (9.30-16.30) w biurze OMGGSu, sala 407.


Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy przesyłać do dnia 18 lipca w formularzu:https://forms.gle/6N1h7iwMreqUMSVn8

Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczę miejsc (16) prosimy oszybką i przemyślaną rejestrację.

UCZESTNICY:Warsztat skierowany jest do liderów/liderek i menadżerów/menadżerek kierujących instytucjamiKultury lub organizacjami pozarządowymi związanymi z kulturą, które leżą w ObszarzeMetropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz osób zarządzających zespołami projektowymi w ramachtych instytucji.

CELE WARSZTATU:

• Lepsze rozumienie swojego stylu komunikacji przez liderów/liderek; feedback od grupy natemat własnego stylu i autodiagnoza; zbudowanie instrukcji „do siebie” - co jest dla mnieważne w komunikacji.

• Budowanie u liderów/liderek postawy tworzenia relacji, a nie obstawania przy swojej racji

• Rozwijanie umiejętności liderskiej w zakresie konstruktywnej komunikacji z innymi,z uwzględnieniem swoich emocji i potrzeb.

• Wypracowanie przez liderów/liderki sposobów na budowanie zaangażowania iodpowiedzialności w zespole, otwartą wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń orazefektywne wdrażanie zaplanowanych działań.

• Rozwijanie kompetencji liderskich takich jak: głębokie, uważne słuchanie, zadawaniemocnych, rozwijających pytań.

Załączniki