Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie zaprasza do wytypowania kandydatów do ubiegania się o nagrodę „Kociewskie Pióro 2018”

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie zaprasza do wytypowania kandydatów do ubiegania się o nagrodę „Kociewskie Pióro 2018”

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, informuje o możliwości ubiegania się o nagrodę „Kociewskie Pióro 2018” za osiągnięcia i zasługi na rzecz Kociewia w dziedzinie literatury, publicystyki , animacji kultury  indywidualnie i zbiorowo oraz za całokształt  działalności.


Nagrodę „Kociewskie Pióro’ organizujemy od roku 2005 głównie w powiecie tczewskim i starogardzkim , od 2012  r. dołączył powiat świecki .

Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla Kociewia i jego mieszkańców, a w szczególności:

   1. przyczyniły się do promocji Kociewia w kraju i za granicą

   2. inspirowały wydawnictwa

   3. stworzyły warunki rozwoju twórczości ludowej, amatorskiej, rękodzieła artystycznego

lub innego odkrycia w tej dziedzinie

   4. reprezentowały postawy i potrzeby środowiska związanych z kulturą i tradycją regionalną

 

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:


1) organy administracji samorządowej
2) instytucje kultury
3) organizacje pozarządowe,
4) fundacje,
5) stowarzyszenia
6) osoby fizyczne

Propozycje do nagród powinny być składane na załączonym wniosku:

Propozycje należy składać  do 28 lutego 2019, na adres Towarzystwo Społeczno- Kulturalne im. Małgorzaty Hillar ul. Główna 40 a,  83-210 Zblewo. Informacji udziela Emilia Bielska pod nr 660572118

Załączniki