Uczniowie Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie brali udział w seminarium samoobrony

Uczniowie Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie brali udział w seminarium samoobrony

W bieżącym roku szkolnym ZSRiK jest wiodącą szkołą, uczestniczącą w nowym projekcie z zakresu profilaktyki przemocy w ramach kampanii ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”,  organizowanym przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji.


 e475db350ebf54b2a7a0b62f88e4ca97.jpg

W ramach tego projektu grupa dziesięciu uczniów uczestniczyła w seminarium samoobrony, zajęciach które organizowane były na terenie szkoły.

2a450ec9a2710e5609ba4b922edb5e65.jpg

24 października uczniowie klas I b i II c oraz uczestnicy warsztatów samoobrony brali udział w panelu seminaryjnym w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

16b60cec1c5b56f22b27dba630997644.jpg

Podczas wykładów  uczniowie zapoznali się z mechanizmami przemocy, dowiedzieli się nt. pomocy instytucjonalnej dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc.

552c1ba61d7e704f078fb03d1cf2e976.jpg

Koordynatorem realizacji projektu w naszej szkole była pedagog Magdalena Przytuła.

a976be107388746acee94bdba43b3049.jpg

1905a8508ba52b764fd0ea8140b4308b.jpg

e70a76a2ff4a20cd23a6c2c1948e5d08.jpg

Załączniki