Uroczysta inauguracja ROKU KS. JANUSZA STANISŁAWA PASIERBA W POWIECIE TCZEWSKIM

Uroczysta inauguracja ROKU KS. JANUSZA STANISŁAWA PASIERBA W POWIECIE TCZEWSKIM

Dnia 7 stycznia 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja ROKU KS. JANUSZA STANISŁAWA PASIERBA W POWIECIE TCZEWSKIM ogłoszonego z  inicjatywy Powiatu Tczewskiego i  społeczności Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Pasierba w 25. rocznicę śmierci wybitnego kapłana, poety i historyka sztuki oraz przypadającą w tym roku  20. rocznicą nadania szkole Jego imienia.


We Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Antoniego Dunajskiego w kościele pw. Świętego  Józefa w Tczewie udział wzięli m.in., przedstawiciele władz miasta i powiatu tczewskiego.

307b85d0b8ed0bd0bfd3d3b44b5fbcf4.jpg

Uczestniczyli w uroczystym nabożeństwie Tadeusz Dzwonkowski  -Starosta Tczewski, Barbara Kamińska - Przewodnicząca Rady Powiatu, Stanisław Smoliński - Członek Zarządu Powiatu oraz zaproszeni goście, m.in. Kazimierz Smoliński poseł na Sejm RP, ks. Wincenty Pytlik kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, konsultant Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy KEP, Kazimierz Ickiewicz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przyjaciele ks. Pasierba z Oddziału Zrzeszenia  Kaszubsko-Pomorskiego w Krokowej, liczna reprezentacja uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Pasierba w Tczewie, w tym dyrektor Eleonora Lewandowska, która w 1998 r. nadała szkole imię patrona.

1b9912219ba5f1f22d84ab49100c9a21.jpg

Kulminacyjnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy poświęconej ks. Januszowi St. Pasierbowi na placu obok dworca PKP i Galerii Tczewskiej.

f1d5be316d09cb0a6e829af45b645fc6.jpg

Obszerna, bogato ilustrowana ekspozycja złożona z 20 tablic prezentuje jego życie, twórczość, wiersze, myśli, anegdoty, upamiętnienie, związki z Tczewem. Sporo miejsca poświecono ks. Pasierbowi jako Patronowi szkoły w Tczewie oraz pomorskiemu szlakowi jego imienia, prezentującemu walory turystyki kulturowej miast związanych z ks. Pasierbem na trasie Lubawa – Grudziądz – Pelplin – Tczew – Gdańsk – Żarnowiec (280 km).

895356fb60504bfd76f8967b069526f7.jpg

Wystawę będzie można oglądać do końca kwietnia br. Materiały do wystawy przygotowali i opracowali Hanna Molesztak, Zdzisław Czyż, Jerzy Cisewski oraz Piotr Kaczmarek (grafika komputerowa). Kultywowaniu pamięci o wspaniałym kapłanie, poecie, pisarzu, znawcy sztuki, Honorowym Obywatelu Miasta Tczewa służyć będzie cała seria przedsięwzięć organizowanych w bieżącym roku w naszym powiecie, m.in.: wystawy, sesje naukowe, konferencje popularnonaukowe, wieczory literackie, konkursy plastyczne i recytatorskie oraz inicjatywy wydawnicze. (zdjęcia: archiwum ZSE w Tczewie i Jacek Cherek)