Uwaga na oszustów! Nowa forma wyłudzeń "na ministerstwo"

Uwaga na oszustów! Nowa forma wyłudzeń

W ostatnim czasie do różnych instytucji trafiają przesyłane pocztą elektroniczną maile. Autor, podszywając się pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, domaga się wpłaty pieniędzy na podane poniżej konto, na poczet potwierdzenia wpisu do Rejestru. Informujemy, że MRPiPS nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do zapłaty. To próba wyłudzenia pieniędzy.


Podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest również adres siedziby ministerstwa. Podany numer konta nie należy do MRPiPS.

Fałszywa jest również informacja o konsekwencjach nieuregulowania należności. Regulamin  organizacyjny ministerstwa nic nie mówi o tej kwestii.

MRPiPS skierowało sprawę wyłudzeń do prokuratury.

TREŚĆ FAŁSZYWEGO OGŁOSZENIA:

„W związku z aktualnym regulaminem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej (§11 wew. utworzonym w dniu 08.11.2016r.), potwierdzenie wpisu w
Rejestrze wymaga uregulowania opłaty rejestracyjnej w wysokości PLN 368
(trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), w nieprzekraczalnym terminie do
6.03.2017r. W związku z dotychczasowym brakiem wpłaty, pomimo wcześniejszego wezwania pocztowego, informujemy, że brak uregulowania zaległości w ciągu 7 dni  roboczych spowoduje konsekwencje zgodne z §16 regulaminu.
Opłaty należy dokonać na poniższy rachunek:
PKO BP
80 1020 5558 0000 8902 3176 5764
Kwota: 368 PLN
Tytułem: 2231627/2017
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym
działem płatności pod adresem: platnosci@mpips.gov.pl”

Źródło komunikatu: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej