Przejdź do treści

Czwartek, 28.1.2021

Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Wezwanie do uzupełnienia wniosków o dotacje celowe dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej

Zarząd Powiatu Tczewskiego przedstawia listę organizacji wezwanych do uzupełnienia wniosków o przyznanie dotacji celowych dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.:

 1) Klub Sportowy Mewa Gniew - upoważnienie członków Zarządu do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem

2) Uczniowski Klub Sportowy Petanque - aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

3) Fundacja Instytut Białowieski - aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; statut; potwierdzenie zlożenia oferty podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji 

Powyższe uzupełnienia należy złożyć w terminie do 16 grudnia (środa) do godziny 15:30, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta oraz dopiskiem "Otwarty konkurs ofert na dotacje celowe dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej w okresie od 1 stycznie 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.":

1) w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83 - 110 Tczew, osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej

2) za pośrednictwem platformy e-puap, z tym że dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji.

Decyduje data wpływu do Starostwa  wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Zarząd Powiatu Tczewskiego (2020-12-11)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2020-12-11 17:27:57)
Modyfikujący:
Barbara Sinkiewicz (2021-01-04 14:56:28)
Odpowiedzialny za treść:
Zarząd Powiatu Tczewskiego
2020-12-11 17:27:57 Utworzenie
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
2021-01-04 14:56:28 Modyfikacja
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Zarząd Powiatu Tczewskiego (2020-12-11)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2020-12-11 17:27:57)

przeczytaj treść ponownie

banner banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.