Współpraca II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie z Zespołem Szkół Katolickich im. Świętego Ducha w Beauvais we Francji

Współpraca II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie z Zespołem Szkół Katolickich im. Świętego Ducha w Beauvais we Francji

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie i Gimnazjum nr 2 od dwóch lat  współpracują z Zespołem Szkół Katolickich im. Świętego Ducha w Beauvais we Francji.


W roku szkolnym 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego  w Tczewie wraz z Gimnazjum nr 2 nawiązało współpracę ze Szkołą Św. Ducha w Beauvais, we Francji.

Współpraca ta miała na celu stworzenie młodym ludziom, zarówno z naszego powiatu jak i z Francji, możliwości do współdziałania. Każdy kraj reprezentowała młodzież w wieku 15 – 18 lat. Polskę, a także nasze miasto i powiat reprezentowały dwie szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie oraz Gimnazjum nr 2.

00183b7ce0142f292cff6ef5061ddcf8.jpg

Gimnazjum nr 2 z posiadanych środków zapewniło wyżywienie w czasie pobytu, transport  z lotniska i na lotnisko, a także fundusze na wycieczki, których celem było poznanie przez naszych gości piękna najbliższej okolicy.

Do zadań II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie należało z kolei zabezpieczenie kosztów noclegów, kolacji powitalnej, wstępów do muzeów czy upominków symbolizujących naszą polską życzliwą gościnność.

97240df918310b030c7beb152723afc2.jpg

Ideą tej współpracy było budowanie i rozwijanie międzynarodowej korelacji  wśród młodych Europejczyków poprzez serię wykładów i warsztatów koncentrujących się na kwestiach poznania innych kultur i zrównoważonego rozwoju.  Młodzież uczestnicząca w programie miała możliwość nie tylko poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, ale także zastosowania w praktyce informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań. Sposób prowadzenia zajęć podczas wymiany młodzieży umożliwił im również  wykształcenie w sobie otwartości, umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi i prowadzenia samodzielnej pracy, przekraczania kanonów szkolnych, a także  burzenia szkolnych schematów. Młodzież nabyła więc takich umiejętności, które są  bardzo cenione w życiu.

04674057c2bab99b507a97bb28dac351.jpg

Współpraca z młodzieżą z innego kraju pozwoliła  na jeszcze szersze zaprezentowanie siebie i zdobytej wiedzy oraz na głębsze poznanie innego - nie tylko swojego środowiska. Dzięki nowoczesnym technikom komunikowania się i nowoczesnym technologiom gromadzenia informacji, młodzi ludzie  zdobyli cenną wiedzę, która może się  im przydać w przyszłości.

 

Główne cele wymiany to:

52561d2a554ec2f9e2e55225d249397a.jpg

W listopadzie 2016r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna grupy nauczycieli, w której wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, władze miasta Tczewa ( Beauvais jest jednym z miast partnerskich), delegacja z Gimnazjum nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego.

 Nawiązano współpracę i ustalono szczegóły wymiany młodzieży, którą zaplanowano na kolejny rok szkolny.

a03628cd8eb241da371891b73707aff9.jpg

Grupa młodych Francuzów przyjechała do Tczewa w maju 2017 roku, zwiedziła nasze miasto, zamek w Malborku, Trójmiasto i Półwysep Helski. Po dwóch tygodniach nastąpiła rewizyta we Francji. Jako, że obie strony były zadowolone z pobytu w Polsce i Francji postanowiono, że w następnym roku wymiana ponownie się odbędzie. Obydwie strony trochę zmodyfikowały programy  (po konsultacjach) i w maju 2018 roku ponownie gościliśmy grupę z Francji, a rewizyta odbyła się pod koniec miesiąca. Cele wymian zostały osiągnięte – młodzież zwiedziła interesujące miejsca i zabytki (grupa polska miała okazję podziwiać Wersal, Paryż, miasto gospodarzy z piękną katedrą), młodzi ludzie zaprzyjaźnili się ze sobą, uczestniczyli w życiu codziennym (noclegi odbywały się u rodzin), wzajemnie poznali kulturę jednego i drugiego kraju, rozmawiali po francusku lub po angielsku. 

6bbe5d0f8381ff2adf3a97fa218d08a8.jpg

ccb39eb5956cb66f2d5baa57dbb504ac.jpg

Na początku czerwca 2018r. dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Beauvais zaproponował  II Liceum Ogólnokształcącemu współudział w międzynarodowym seminarium w Compiègne ( pod tytułem „ Od wojny do pokoju.”) organizowanym przez europejską organizację UCAPE   z okazji zakończenia I wojny światowej.

2e10d25ca2e2cb5f0336a42cfa48b806.jpg

Trzech uczniów szkoły,  pod opieką nauczycielki języka francuskiego, wyruszyło do Francji  samolotem  ( przelot sfinansowało Starostwo Powiatowe). W ramach seminarium młodzież z 8 krajów zredagowała wspólny dokument, zwiedziła pola bitwy nad Sommą, miejsca pamięci, muzeum I wojny światowej w Peronne, muzeum ze słynnym wagonem (w którym podpisano warunki rozejmu w 1918 roku), wzięła tu udział w oficjalnych uroczystościach.

17b99896ec0cc096f4e01350902431ad.jpg

Każda z delegacji została zobowiązana do przygotowania prezentacji na temat swojej szkoły i lokalnego  bohatera I wojny światowej. Licealiści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie wybrali generała Józefa Hallera. Nasza obecność  we Francji trwała od 7 do 14 listopada 2018 roku. Seminarium odbyło się w dniach 9 - 12 listopada, pozostałą część czasu uczniowie  mieszkali u młodzieży francuskiej – dwa dni spędzili na zwiedzaniu Paryża, dwa dni w Beauvais ( udział w lekcjach, wizyta w manufakturze czekolady, spacer po mieście z przystankiem w pięknej katedrze).

81010467592b39dcd2bd1e15ad085641.jpg

Organizacja całego pobytu stała na najwyższym poziomie, licealiści nawiązali mnóstwo kontaktów z rówieśnikami z całej Europy i z pewnością godnie reprezentowali  miasto Tczew i Polskę.

79588e5b608c7f23165a221bcf96d5dc.jpg

 

Pod koniec wizyty w Beauvais dyrektor tamtejszego zespołu szkół, Jean-Pierre Croissant, zadeklarował chęć dalszej współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego.

6cf6b406de52f466e767d7914ba8d597.jpg