Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
17°C

Wykaz dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego - działka nr 143/27, położona w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej, obręb 5.

 

 

GN.6840.1.2024.KG                                                                     Tczew, dnia 6 czerwca 2024 roku

 

 

Na podstawie art. 11, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), dalej ugn Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości:

 

wykaz

 dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 143/27, położona w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej, obręb 5, sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako Ba  – tereny przemysłowe, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00023806/2,w użytkowaniu wieczystym do dnia 4 marca 2092 roku.

Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

Powierzchnia nieruchomości:

1,1118 ha.

 

Opis nieruchomości:

nieruchomość położona jest w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej; zabudowana dwoma budynkami: jeden sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako budynki przemysłowe, drugi jako zbiorniki, silosy i budynki magazynowe; kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu; położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami produkcyjno – usługowymi.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 roku, przedmiotowa działka znajduje się w obrębie jednostki urbanistycznej UP 3 – „Jagiellońska”, należącej do strefy produkcyjnej; dla terenu ww. działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy. 

 

Cena nieruchomości:

446 476,80 zł (czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

 

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy. 

 

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy.

 

Terminy wnoszenia opłat:

cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy.

 

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

roszczenie o sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów działu VIa ugn. 

 

Pozostałe informacje:

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 
10 czerwca 2024 roku do dnia 1 lipca 2024 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 oraz zamieszczenie na stronach   internetowych   starostwa   www.powiat.tczew.pl   oraz   www.bip.powiat.tczew.pl. 

Informację o wywieszeniu tego wykazu i zamieszczeniu na stronie internetowej podaje się w prasie lokalnej. Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, pokój 131, tel. 58 77 34 850.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.