Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
pochmurno
15°C

Wykaz dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego ograniczonego działka nr 244/3 o powierzchni 0,0220 ha, obręb Swarożyn, gmina Tczew.

GN.6840.3.2021.EP                                                                                                       

 

Na podstawie art. 11 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), dalej ugn Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości:

 

wykaz

 dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego ograniczonego

 

działka nr 244/3 o powierzchni 0,0220 ha, obręb Swarożyn, gmina Tczew, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00059121/7; 

działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów na dzień 10 maja 2024 roku.

 

Powierzchnia nieruchomości:

0,0220 ha;

 

Opis nieruchomości:

nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (droga krajowa nr 22) i posiada istniejący zjazd z tej drogi; kształt działki nieregularny, ukształtowanie terenu płaskie; przez nieruchomość przebiega przewód wodociągowy i przewód kanalizacyjny; zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe (B).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

–  dla działki nr 244/3, obręb Swarożyn, gmina Tczew nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

– w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tczew uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Tczew nr XLII/367/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, zmienionym Uchwałą Rady Gminy Tczew nr XXX/188/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku i Uchwałą Rady Gminy Tczew nr LXX/605/2024 z dnia 15 marca 2024 roku, działka nr 244/3, obręb Swarożyn, gmina Tczew znajduje się w strefie terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz w strefie obszaru wyznaczonego do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

– przedmiotowa działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości:

nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych), przy czym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy.

 

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy.

 

Terminy wnoszenia opłat:

cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy.

 

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

sprzedaż w drodze przetargu pisemnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr: 243/2, 242, 110/3 i 220/8, obręb Swarożyn, gmina Tczew.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki 244/3 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn powinny złożyć wniosek do tutejszego organu do dnia 25 czerwca 2024 roku (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

 

Pozostałe informacje:

Sprzedaż następuje na podstawie zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2023 roku w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 244/3 o powierzchni 0,0220 ha, obręb Swarożyn, gmina Tczew, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1T/00059121/7.

 

Nabycie gruntu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.  

 

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 
14 maja 2024 roku do dnia 4 czerwca 2024 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 oraz zamieszczenie na stronach   internetowych   starostwa   www.powiat.tczew.pl   oraz   www.bip.powiat.tczew.pl.  Informację o wywieszeniu tego wykazu i zamieszczeniu na stronie internetowej podaje się w prasie lokalnej. Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego 
w Tczewie, ul. Piaskowa 2, pokój 131, tel. 58 77 34 854.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.