Przejdź do treści

Piątek, 22.11.2019

Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Wykaz działki nr 92 położonej w Tczewie przy ul. Kasprowicza przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Tczewskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa w udziale 1/2 części, przeznaczonej do oddania w użyczenie na cele parkingowe
w drodze bezprzetargowej na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Oznaczenie nieruchomości gruntowej:

niezabudowana działka nr 92 o powierzchni 0,1202 ha, położona w Tczewie przy ul. Jana Kasprowicza, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00009413/6; działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane Bi; działka stanowi przedmiot własności Skarbu Państwa w udziale 1/2 części.

 Opis nieruchomości:

działka położona jest w Tczewie przy ul. Jana Kasprowicza w bliskim sąsiedztwie budynku Komendy Powiatowej Policji w Tczewie; działka pełni funkcję parkingu.

Cel użyczenia:

parking dla pracowników i klientów Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

działka zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej „Za parkiem-Bema”, należącej do strefy przedmiejskiej z przewagą zabudowy mieszkaniowej o niskim wskaźniku intensywności zabudowy, o powierzchni 96,10 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linią ciągłą i oznaczonej symbolem UMN1; przeznaczeniem uzupełniającym są wyznaczone na Planie usługi publiczne centrotwórcze, wyznaczone na rysunku Planu tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym zieleni urządzonej.

Okres użyczenia:

1 rok.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 24 listopada 2019 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 oraz zamieszcza się na stronach internetowych www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl. Informację o wywieszeniu tego wykazu i zamieszczeniu na stronie internetowej podaje się w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość tj. w „Monitorze Polskim”. Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, pokój 131, tel. 58 77 34 851.

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Iwona Cemka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Iwona Cemka (2019-10-31)
Wprowadzający:
Iwona Cemka (2019-10-31 14:38:18)
Modyfikujący:
Wacław Poblocki (2019-11-04 13:10:17)
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Nikipirowicz
2019-10-31 14:38:18 Utworzenie
Iwona Cemka
Moderator: ()
2019-11-04 13:10:17 Modyfikacja
Iwona Cemka
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Iwona Cemka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Iwona Cemka (2019-10-31)
Wprowadzający:
Iwona Cemka (2019-10-31 14:38:18)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.