Przejdź do treści

Wtorek, 11.12.2018

Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gniewie, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Tczewskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej podaje do wiadomości:

Wykaz

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne

 

Oznaczenie nieruchomości gruntowej:

niezabudowana działka nr 18/6 o powierzchni 1,6442 ha położona w Gniewie, arkusz mapy 1, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00001855/0. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako RIVa – grunty orne (1,2900 ha), ŁIII – łąki trwałe (0,3108 ha), PsV – pastwiska trwałe (0,0434 ha).

Opis nieruchomości:

działka położona przy drodze krajowej nr 91, w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo.

Cel dzierżawy:

uprawy rolne.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

tereny usług i przemysłu (UP).

Okres dzierżawy:

5 lat.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:

1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r., poz. 701) dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona od podatku VAT. Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana (w przypadku wzrostu cen) w pierwszym kwartale każdego roku zgodnie z zasadami przepisu art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Terminy wnoszenia czynszu:

płatny w dwóch ratach:

I rata – w terminie do 31 marca.

II rata – w terminie do 30 września.

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 29 listopada 2018 r. do dnia
19 grudnia 2018 r.
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 oraz zamieszcza się na stronach internetowych www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl. Informację o wywieszeniu tego wykazu i zamieszczeniu na stronie internetowej podaje się w prasie lokalnej. Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, pokój 131, tel. 58 77 34 854.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-11-28 15:16:40)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2018-11-28 15:16:40 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-11-28 15:16:40)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.