Przejdź do treści

Sobota, 19.1.2019

Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

XXXVI sesja Rady Powiatu Tczewskiego

XXXVI sesja Rady Powiatu Tczewskiego
Podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Tczewskiego, która odbyła się 19 grudnia 2017 r., radni powiatu tczewskiego wysłuchali sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Starosty Tczewskiego. 

Po ich wysłuchaniu, radni przyjęli informację Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach zgłoszonych na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym. Następnie wysłuchali informacji Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Tczewskiego, którą przedstawił Radosław Rzepecki – z-ca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W dalszej kolejności, radni zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli w 2017 roku. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Kończewski.

Rada Powiatu Tczewskiego podjęła następujące uchwały:

1)        zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

2)        w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów związanych z zamiarem usunięcia pojazdu w razie odstąpienia od tej czynności

3)        w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Tczewskim na lata 2018-2023

4)        w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Powiatu Tczewskiego na 2018 rok

5)        w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

6)        w sprawie zbadania zasadności skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

7)        zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2017 rok

8)        zmieniająca uchwałę Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030.

9)        w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030

10)      w sprawie Uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2018 rok

a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej.

b)    odczytanie opinii poszczególnych komisji rady.

c)    odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

d)    odczytanie opinii Regionalnej izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

e)    dyskusja nad projektem uchwały.

11)     głosowanie.

 

Po głosowaniu Starosta Tadeusz Dzwonkowski podziękował Radzie za wyrażenie pozytywnej opinii dla budżetu na przyszły rok. Podziękował również Skarbnikowi – Dariuszowi Skrzypczyńskiemu, jego pracownikom oraz wszystkim księgowym jednostek, którzy przyczynili się do powstania uchwały budżetowej.

 

Na zakończenie Sesji Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego – Barbara Kamińska, w imieniu Rady Powiatu złożyła wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku 2018.

Na grudniowej sesji obecni byli: Franiczek Drelich – Przewodniczący I Kadencji Rady Powiatu Tczewskiego, Dyrektor PCS – Tomasz Tobiański, Dyrektor PCPR – Katarzyna Wróbel.  

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2017-12-27 10:58:47)
Modyfikujący:
Sławomir Gniazdowski (2017-12-27 11:05:42)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2017-12-27 10:58:47 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2017-12-27 11:05:42 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2017-12-27 10:58:47)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.