Przejdź do treści

Piątek, 17.8.2018

Imieniny: Anity, Elizy, Mirona

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zaproszenie do składania ofert- ferie letnie 2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na staże zawodowe dla uczniów w ferie letnie 2018 r.

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

PRACODAWCO/ PRZEDSIĘBIORCO

PRZYJMIJ UCZNIA TECHNIKUM  ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZYNCH
I/LUB ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I ODZIEŻOWYCH W TCZEWIE

NA STAŻ ZAWODOWY

ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W STAROSTWIE POWIATOWYM W TCZEWIE

Do głównych korzyści Pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

 • pozyskanie Stażysty zgodnego z wymaganiami Pracodawcy,
 • kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
 • poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
 • refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
 • podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
 • budowanie   dobrego   wizerunku   firmy   jako   organizacji  współpracującej z sektorem edukacji,
 • odciążenie  innych  pracowników  w  okresie letnim dzięki  zaangażowaniu  Stażysty.

ZAPOTRZEBOWANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻY ZAWODOWYCH W ROKU 2018

 

 

Szkoła

 

 

Branża

 

 

Zawody

Liczba uczniów mogących wziąć udział w realizacji staży zawodowych w ferie letnie 2018 r.

Miesiąc rozpoczęcia stażu-
Lipiec
2018

Miesiąc rozpoczęcia stażu-
Sierpień 2018

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych
w Tczewie

 

 

 

 

ICT i elektronika

Technik Informatyk

 

Technik  Cyfrowych procesów graficznych (technik grafiki i poligrafii cyfrowej)

 

Technik mechanik- użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Technik Mechatronik

 

28 uczniów

 

 

7 uczniów

 

12 uczniów

 

 

17 uczniów

 

 

1 uczeń

 

 

4 uczniów

 

1 uczeń

 

 

 5 uczniów

Zespół Szkół Budowlanych
 i Odzieżowych w Tczewie

Budownictwo

 • Technik budownictwa

 

 • Technik urządzeń sanitarnych (technik inżynierii sanitarnych)

2 uczniów

 

 

3 uczniów

1 uczeń

 

 

-

Transport, logistyka i motoryzacja

 • Technik logistyk

 

 • Technik spedytor

14 uczniów

 

 16 uczniów

10 uczniów

 

3 uczniów

Wraz z  Formularzem zgłoszeniowym Pracodawcy należy złożyć:

 1. Aktualną kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności.
 2. Upoważnienie do działania w imieniu Pracodawcy, jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.

 

UWAGA:

 • Należy czytelnie wypełnić wszystkie punkty Formularza zgłoszeniowego załączonego do Zaproszenia.
 • Wszystkie kserokopie dokumentów załączonych do wniosku należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” (upoważniona osoba dokonująca potwierdzenia oprócz daty winna złożyć podpis i pieczątkę imienną oraz firmową, o ile posiada).

Pracodawcy chcący przyjąć uczniów na staże zawodowe proszeni są o złożenie oferty sporządzonej wg Formularza zgłoszeniowego Pracodawcy, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Zaproszenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 04) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 15.30 (z dopiskiem: Staże zawodowe w projekcie zawodowym).

Szczegółowe informacje  na temat realizacji staży zawodowych znajdują się w Regulaminie staży zawodowych w projekcie „Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą Nr 166/557/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. stanowiącym integralną część niniejszego Zaproszenia.

Organizator staży (Powiat Tczewski) zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie:

1)      ostatecznej kwoty dodatku do wynagrodzenia Opiekuna stażysty w przypadku wystąpienia możliwości finansowych;

2)      ustalenia ostatecznej liczby przyjętych uczniów na staż zawodowy.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, tel. 58 77 34 941, e-mail: akoszyk@powiat.tczew.pl

Zgłoszenia można składać do dnia 12 czerwca 2018 roku
do godziny 15.30

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Alicja Koszyk (2018-05-29 15:25:02)
Modyfikujący:
Alicja Koszyk (2018-05-29 16:08:14)
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Sinkiewicz
2018-05-29 15:25:02 Utworzenie
Alicja Koszyk
Moderator: ()
2018-05-29 15:31:50 Modyfikacja
Alicja Koszyk
Moderator: ()
2018-05-29 15:59:45 Modyfikacja
Alicja Koszyk
Moderator: ()
2018-05-29 16:08:14 Modyfikacja
Alicja Koszyk
Moderator: ()
Wprowadzający:
Alicja Koszyk (2018-05-29 15:25:02)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.