Przejdź do treści

Sobota, 20.1.2018

Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zaproszenie do składania ofert

Pracodawco/Przedsiębiorco! Zaproszenie do składania ofert na staże zawodowe dla uczniów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PRACODAWCO/ PRZEDSIĘBIORCO!

PRZYJMIJ UCZNIA TECHNIKUM  ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZYNCH W TCZEWIE

NA STAŻ ZAWODOWY W OKRESIE FERII ZIMOWYCH KONTYNUOWANYCH
W OKRESIE FERII LETNICH

ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W STAROSTWIE POWIATOWYM W TCZEWIE!

Do głównych korzyści Pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

 • pozyskanie Stażysty zgodnego z wymaganiami Pracodawcy,
 • kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
 • poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
 • refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
 • podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
 • budowanie   dobrego   wizerunku   firmy   jako   organizacji  współpracującej z sektorem edukacji,
 • odciążenie  innych  pracowników  w  okresie ferii zimowych i letnich dzięki  zaangażowaniu  Stażysty.

 

ZAPOTRZEBOWANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻY ZAWODOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2018*

 

 

Szkoła

 

 

Branża

 

 

Zawody

Liczba uczniów mogących wziąć udział w pierwszym etapie realizacji staży zawodowych rozpoczynających się w okresie ferii zimowych 2018 r.
 (29 styczeń - 11 luty 2018 r.)

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych
w Tczewie

 

 

 

 

ICT i elektronika

 

Technik  Cyfrowych procesów graficznych

 

Technik mechanik- użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Technik Mechatronik

 

 2 uczniów

 3 uczniów

 

 16 uczniów

*Stażysta/stażyści, którzy podejmą staż zawodowy u Pracodawcy w okresie ferii zimowych będą zobowiązani do dokończenia stażu w okresie ferii letnich do wysokości 150 zrealizowanych godzin na jednego stażystę.

Wraz z  Formularzem zgłoszeniowym Pracodawcy należy złożyć:

 1. Aktualną kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności.
 2. Upoważnienie do działania w imieniu Pracodawcy, jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.

UWAGA:

 • Należy czytelnie wypełnić wszystkie punkty Formularza zgłoszeniowego załączonego do Zaproszenia.
 • Wszystkie kserokopie dokumentów załączonych do wniosku należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” (upoważniona osoba dokonująca potwierdzenia oprócz daty winna złożyć podpis i pieczątkę imienną oraz firmową, o ile posiada).

Pracodawcy chcący przyjąć uczniów na staże zawodowe proszeni są o złożenie oferty sporządzonej wg Formularza zgłoszeniowego Pracodawcy, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Zaproszenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 04) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 (z dopiskiem: Staże zawodowe w projekcie zawodowym 2018 r.).

Szczegółowe informacje  na temat realizacji staży zawodowych znajdują się w Regulaminie staży zawodowych przyjętym uchwałą zmieniającą Nr 166/557/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia  11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu staży zawodowych w projekcie „Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” stanowiącym integralną część niniejszego Zaproszenia.

WAŻNE!

Pracodawco, jeśli stażysta/stażyści rozpoczną realizację stażu zawodowego w okresie ferii zimowych, a w okresie ferii letnich będą kontynuować staż, złożenie wniosku o refundację Pracodawcy dodatku  do wynagrodzenia opiekuna stażysty będzie możliwe dopiero po zrealizowaniu 150 godzin staży zawodowego przez stażystę/stażystów.   

Organizator staży (Powiat Tczewski) zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie:

1)      ostatecznej kwoty dodatku do wynagrodzenia Opiekuna stażysty w przypadku wystąpienia możliwości finansowych;

2)      ustalenia ostatecznej liczby przyjętych uczniów na staż zawodowy.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON,
tel. 58 77 34-941, e-mail: akoszyk@powiat.tczew.pl

Zgłoszenia można składać do dnia 17 stycznia 2018 roku.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Alicja Koszyk (2018-01-11 14:48:54)
Modyfikujący:
Alicja Szczepińska-Mian (2018-01-11 16:13:43)
Odpowiedzialny za treść:
Alicja Szczepińska-Mian
2018-01-11 14:48:54 Utworzenie
Alicja Koszyk
Moderator: ()
2018-01-11 15:31:15 Modyfikacja
Alicja Koszyk
Moderator: ()
2018-01-11 16:13:43 Modyfikacja
Alicja Koszyk
Moderator: ()
Wprowadzający:
Alicja Koszyk (2018-01-11 14:48:54)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.