Przejdź do treści

Czwartek, 28.1.2021

Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty na dotacje celowe dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej w 2021 r.

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na przyznanie dotacji celowych dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłyną na konkurs. 

Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

1. Zgłoszenie kandydata do składu komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie załączonego formularza  - karty zgłoszenia kandydata.

2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

3. Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 14:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2 lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

4. Skład komisji konkursowej określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP, na stronie www.powiat.tczew.pl; www.ngo.powiat.tczew.pl oraz bip.powiat.tczew.pl - w zakładce "komunikaty i ogłoszenia".

Tryb pracy komisji konkursowej:

1. Komisja będzie pracowała na posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie, które będą odbywały się w godzinach pracy urzędu lub w przypadku utrzymania w mocy obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 w formie on-line.

2. Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji konkursowej oświadczenia, iż nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.

3. Obrady komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu.

4. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana będzie w skali punktowej zgodnie ze wzorem karty oceny merytorycznej, jej wartość będzie jednym z głównych kryteriów oceny końcowej oferty.

5. Każdy członek komisji zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej, punktowej oceny merytorycznej każdej oferty.

6. Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust. 3 ustawy, jeżeli:

- żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub 

- wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83 -110 Tczew, ul. Piaskowa 2, tel. 58 77 34 902, e – mail: promocja@powiat.tczew.pl

 

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Magdalena Olszewska (2020-12-04)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2020-12-04 08:55:20)
Modyfikujący:
Barbara Sinkiewicz (2021-01-04 14:54:01)
Odpowiedzialny za treść:
Magdalena Olszewska
2020-12-04 08:55:20 Utworzenie
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
2020-12-04 08:59:59 Modyfikacja
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
2021-01-04 14:54:01 Modyfikacja
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Magdalena Olszewska (2020-12-04)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2020-12-04 08:55:20)

przeczytaj treść ponownie

banner banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.