Przejdź do treści

Sobota, 5.12.2020

Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zarząd Powiatu Tczewskiego z absolutorium oraz wotum zaufania

Zarząd Powiatu Tczewskiego z absolutorium oraz wotum zaufania
23 czerwca w sali widowiskowej Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Tczewskiego. Zgodnie z porządkiem obrad, rozpoczęła się od wysłuchania sprawozdania Starosty Tczewskiego z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego, a następnie przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym. Zgodnie z programem przyjęta została również informacja na temat stanu przygotowań do sezonu letniego powiatowych służb i straży.

Podczas sesji odbyła się również debata nad raportem o stanie Powiatu Tczewskiego za rok ubiegły. Radni zwrócili uwagę, iż głównym atutem Powiatu jest szkolnictwo zawodowe oraz realizowane programy profilaktyczne i zdrowotne - zarówno te nowe jak i kontynuowane z poprzedniej kadencji. Złożyli również wnioski o rozszerzenie niektórych informacji przy realizacji kolejnych raportów. Konsekwencją przyjęcia tego dokumentu było głosowanie, w którym większością głosów podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tczewskiego. Następnie radni przeszli do oceny realizacji budżetu za 2019 rok. Skarbnik Powiatu Dariusz Skrzypczyński przedstawił sprawozdanie dotyczące ubiegłorocznego budżetu i jego realizacji:

- Na 31 grudnia 2019 roku, planowane dochody budżetowe zostały wykonane w 96,94 %, tj. w kwocie 161.385.646,53 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 92,20 %, tj. w kwocie  172.334.962,61 zł. W 2019 roku, nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia w ciągu roku, przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu. Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł. - mówił Skarbnik. - Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 40.705.867 zł, które zostały zrealizowane w 74,11 %, tj. w kwocie
30.165.393,48 zł.

Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.

Po dyskusji nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz nad uchwałą o udzielenie absolutorium nastąpiło głosowanie. Zarząd Powiatu Tczewskiego, większością głosów otrzymał absolutorium za rok 2019.

- Dziękuję całej Radzie za głosowanie i deklaruję, że jako Zarząd będziemy starali się przekonać wszystkich radny do udzielenia nam poparcia. Dziękuję również tym wszystkim, którzy przygotowali budżet – mówił Starosta Tczewski Mirosław Augustyn. - Będziemy tak długo pracowali i rozmawiali, aby następne glosowania były przeprowadzane bez żadnych wątpliwości.

Podczas sesji Rada Powiatu Tczewskiego przyjęła również następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2020 rok oraz zmieniającą uchwałę Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Marcin Stolarski (2020-07-01 07:59:33)
Odpowiedzialny za treść:
Marcin Stolarski
2020-07-01 07:59:33 Utworzenie
Marcin Stolarski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Marcin Stolarski (2020-07-01 07:59:33)

przeczytaj treść ponownie

banner banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.