Zarząd Powiatu Tczewskiego z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd Powiatu Tczewskiego z wotum zaufania i absolutorium

Rada Powiatu Tczewskiego, po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Powiatu Tczewskiego za 2018 r. zdecydowała w głosowaniu o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Udzieliła też Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu.


Za udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Radni byli jednomyślni. W bloku głosowań nad raportem o stanie Powiatu oraz sprawozdań finansowych radni zatwierdzili też sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za miniony rok. Starosta Mirosław Augustyn podziękował członkom zarówno obecnego, jak i poprzedniego Zarządu Powiatu, a także służbom finansowym i pracownikom Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, bez których zaangażowania realizacja wielu zadań nie byłaby możliwa.

starosta

Gościem Sesji był również Starosta Tczewski V Kadencji – Tadeusz Dzwonkowski, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim pracownikom. Wyraził również zadowolenie, że dochody zrealizowano w ponad 98 procentach.

starosta dzwonkowski

Czerwcowa sesja była również okazją do dodatkowego wyróżnienia. Z rąk przedstawicieli Związku Inwalidów Wojennych – Elżbieta Iwicka oraz Pawła Rodziwicza, Starosta Tczewski – Mirosław Augustyn został uhonorowany Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podczas Sesji podjęto następujące uchwały:

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu Tczewskiego jednogłośnie.