Przejdź do treści

Wtorek, 22.1.2019

Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zdobądź środki na likwidację barier – do 21 stycznia 2019 roku

Zdobądź środki na likwidację barier – do 21 stycznia 2019 roku
Do 21 stycznia 2019 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 

Projektodawcy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” będą mogli składać wnioski w ramach:

        1)   obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

        2)   obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

        3)   obszaru D – na likwidację barier transportowych;

        4)   obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

        5)   obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

        6)   obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w ramach:

  • obszaru B - 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą,
  • obszaru C - 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą,
  • obszaru D - 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,
  • obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
  • obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
  • obszaru G - 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

 

Adresatami programu mogą być dla:

1)      obszaru B: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2)      obszaru C: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3)      obszaru D:

a)         placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

b)        jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

4)      obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

5)      obszaru F: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

6)      obszaru G: powiaty.

 

Warunki brzegowe obowiązujące w 2019 roku:

1)   obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)   obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3)   obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)         80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)        70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

c)         250.000,00 zł dla autobusów;

4)   obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

5)    obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone
w wyniku realizacji;

6)   w przypadku obszaru G, wskaźnik kosztów zadań realizowanych przez powiat są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Projektodawcy zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania w ramach obszaru B, C, D, F proszeni są o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie w terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku.

 

W przypadku obszaru E wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych należy składać do Pomorskiego Oddziału PFRON w terminie do 31 października 2019 roku.

 

Procedury realizacji oraz załączniki w tym wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON znajdują się na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl/) w zakładce: w zakładce:
O Funduszu àProgramy i zadania PFRON àProgramy realizowane obecnie àProgram wyrównywania różnic między regionami III.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie w pok. 221 i 224 lub telefonicznie pod numerami:
(58) 7734914, (58) 7734913.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-12-27 12:20:46)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2018-12-27 12:20:46 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-12-27 12:20:46)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.