Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.1.2020

Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zdobądź środki na likwidację barier! Na wnioski czekamy do 30 stycznia 2020 roku.

Zdobądź środki na likwidację barier! Na wnioski czekamy do 30 stycznia 2020 roku.
Do 30 stycznia 2020 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Projektodawcy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” będą mogli składać wnioski w ramach:

      1)            obszaru A – na inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne;

      2)            obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

      3)            obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

      4)            obszaru D – na likwidację barier transportowych;

      5)            obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

      6)            obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

      7)            obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w ramach:

  • Ø obszaru A – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą;
  • Ø obszaru B – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą dotyczy projektów realizowanych w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy lub 35% w przypadku projektów realizowanych w urzędach;
  • Ø obszaru C – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą;
  • Ø obszaru D – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub 80% w przypadku projektów realizowanych w warsztatach terapii zajęciowej;
  • Ø obszaru E – wartość wymaganego wkładu własnego, lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;
  • Ø obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON;
  • Ø obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Adresatami programu mogą być dla:

1)      obszaru A: zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszalnych;

2)      obszaru B: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3)      obszaru C: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4)      obszaru D:

a)      placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b)      jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c)      gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5)      obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6)      obszaru F: (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

7)      obszaru G: powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku:

1)      obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2)      obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)      obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4)      obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)      90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)      80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)      270.000,00 zł dla autobusów;

5)      obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu,

6)      obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7)      obszar G – wskaźniki kosztów zadań realizowanych przez powiat są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Projektodawcy zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania w ramach obszaru B, C, D, F proszeni są o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie w terminie do dnia 30 stycznia 2020 roku.

 

W przypadku obszaru E wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych należy składać do Pomorskiego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Procedury realizacji oraz załączniki w tym wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON znajdują się na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl/) w zakładce: w zakładce: O Funduszu àProgramy i zadania PFRON àProgramy realizowane obecnie àProgram wyrównywania różnic między regionami III.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie w pok. 221 i 224 lub telefonicznie pod numerami: (58) 7734914, (58) 7734913.

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Marcin Stolarski (2019-12-24 08:49:04)
Odpowiedzialny za treść:
Marcin Stolarski
2019-12-24 08:49:04 Utworzenie
Marcin Stolarski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Marcin Stolarski (2019-12-24 08:49:04)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.