"Zwiedzamy przedsiębiorstwa" – powiatowe wycieczki zawodowoznawcze

Zgodnie z przyjętą "Strategią rozwoju edukacji Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2020" nasz samorząd ukierunkowany jest na poszerzenie oferty kształcenia zawodowego odpowiadającej potrzebom pracodawców. Chcąc zachęcić młodzież do szkolnictwa zawodowego już na etapie gimnazjalnym organizowane są wycieczki „zawodowoznawcze” i wizyty studyjne. 


Współpraca z pracodawcami przynosi korzyści zarówno placówkom oświatowym, jak i pracodawcom z powiatu tczewskiego. Niewątpliwie jednak najwięcej zyskuje młodzież, która nabywa umiejętności praktyczne w prawdziwym środowisku pracy, mając możliwość na bieżąco poznawania technologii oraz rozwiązań stosowanych w danej branży. Właśnie dlatego, tak ważnym jest dla Samorządu Powiatu Tczewskiego, aby móc stworzyć możliwość organizacji zajęć praktycznych u samych pracodawców, co w niedalekiej przyszłości będzie owocowało wykreowaniem, tak bardzo poszukiwanych na rynku pracy specjalistów.

 

Podczas tych wycieczek uczniowie poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne dla danej branży zawodowej. Oprócz tego zdobywają dodatkową wiedzę przydatną w kształceniu zawodowym oraz pogłębiają zdobytą już wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Rozpoznanie tych czynników pozwoli im na wykreowanie w sobie poczucia tożsamości zawodowej, co znacznie ułatwia wybór odpowiedniego kierunku spośród ofert naszych szkół ponadgimnazjalnych.

 

Bardzo ważnym elementem tych spotkań jest, aby młodzież mogła dostrzec zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe oraz zauważyć stosowanie dobrych praktyk w zakresie jego kształcenia. Równie ważne jest gromadzenie i wymiana doświadczeń przez gimnazjalistów biorących udział w tych spotkaniach.

 

W wyjazdach uczestniczą wybrani wcześniej przez każdą klasę trzecią przedstawiciele. Do dnia dzisiejszego odbyliśmy już 27 wycieczek do 7 przedsiębiorstw, a planowane są już kolejne do coraz liczniejszej grupy firm, chcących zaangażować się w nasze działania.

Załączniki