Powiat Tczewski

„Aktywna tablica”

Aktywna Tablica 2020-2024

Flaga Rzeczypospolitej polskiej oraz wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Powiat Tczewski pozyskał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica”, o które wnioskowały następujące szkoły:

  1. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie,
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie,
  4. Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie,
  5. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie,
  6. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie,
  7. Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących.

Wniosek opiewał na kwotę 168 500 zł z czego 134 800 zł to kwota dofinansowania z budżetu państwa (stanowi 80%) , natomiast 33 700 zł to wkład własny Powiatu Tczewskiego (stanowi 20%).

Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym.

 

Dofinansowano z budżetu państwa

134 800 zł

Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”