Charakterystyka Powiatu Tczewskiego

Charakterystyka Powiatu Tczewskiego

Powiat Tczewski położony jest w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Jego powierzchnia, wynosi 697 km2 , zamieszkuje go 118,5 tys. osób. Administracyjnie Powiat Tczewski tworzą trzy gminy wiejskie: Subkowy, Tczew, Morzeszczyn, dwie gminy miejsko-wiejskie Gniew, Pelplin i miasto Tczew.


Geograficznie obszar powiatu rozciąga się pomiędzy lewym brzegiem Doliny Dolnej Wisły a krawędzią wysoczyzny morenowej Pojezierza Starogardzkiego. Jego północna część obejmuje niewielki fragment Żuław Wiślanych, natomiast południowe krańce powiatu wyznaczają kompleksy leśne znajdujące się w okolicach Swarożyna i Opalenia.

Powiat Tczewski jest również częścią Regionu Kociewskiego, którego wciąż żywy i barwny folklor stanowi ważny element tożsamości tutejszych mieszkańców. Jego wyjątkowość tkwi w różnorodności kultury, przyrody i krajobrazów. Urozmaicona rzeźba terenu, na której obok obszarów nizinnych występują polodowcowe wzniesienia, malownicze krawędzie Doliny Wisły, a także rozległe kompleksy leśne, rzeki i jeziora, tworzy krajobraz piękny i niepowtarzalny. Do prawdziwych „pereł” przyrodniczych tutejszych terenów zaliczyć należy nadwiślańskie skarpy ciągnące się wzdłuż Niziny Opaleńskiej i Walichnowskiej, a także obszary rezerwatów przyrody Wiosło Duże i Wiosło Małe.

Powiat Tczewski stanowi ważny punkt na mapie komunikacyjnej Polski. Przez jego teren przebiegają drogi międzynarodowe łączące Trójmiasto z resztą kraju, a także magistrala kolejowa umożliwiająca transport pomiędzy Pomorzem a Górnym Śląskiem. Dzięki dogodnemu położeniu oraz dobrym warunkom glebowo-klimatycznym, podstawową działalnością na terenie powiatu jest rolnictwo i przemysł.

Bogactwa naturalne to niejedne atuty naszego powiatu. O jego atrakcyjności świadczą również liczne zabytki kultury materialnej. Wspaniałą wizytówką tutejszych ziem jest pocysterska bazylika katedralna w Pelplinie. Ta gotycka budowla zaliczana jest do jednych z najpiękniejszych obiektów sakralnych w Polsce. Warte uwagi są również inne świątynie gotyckie wznoszące się wzdłuż lewego brzegu Wisły: tczewska fara, sanktuaria maryjne w Piasecznie i Lubiszewie oraz świątynia w Gorzędzieju, której patronem jest św. Wojciech. Niezwykle okazale prezentuje się Zamek Krzyżacki w Gniewie, którego średniowieczne mury stanowią wspaniałą scenografię do licznych imprez, spektakli i inscenizacji historycznych. Gniewski zabytek doczekał się uznania Polskiej Organizacji Turystycznej, która rekomendowała go do listy najlepszych krajowych produktów turystycznych. Wiodącą atrakcją naszego powiatu i zarazem jedną z cenniejszych pereł w zbiorze atrakcji całego Pomorza jest zabytkowy most przez Wisłę w Tczewie. Dumą dla mieszkańców regionu jest fakt, że obiekt ten, podobnie jak legendarna Wieża Eiffel’a, został uznany przez Amerykańskie Towarzystwo Inżynierii Budowlanej za Zabytek Międzynarodowy. Miejscem niezwykłym dla koneserów sztuki i nie tylko jest Fabryka Sztuk (dawniej Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolnej Wisły) w Tczewie, które zostało uznane za jeden z 7 Cudów Funduszy Europejskich. Atrakcją obowiązkową dla wszystkich miłośników historii jest zaś najstarsze w Polsce Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie. 

Nie sposób wymienić wszystkich walorów kulturowych i turystycznych Powiatu Tczewskiego, gdyż zabytkowymi kamienicami, dworkami, kościołami i przydrożnymi kapliczkami poszczycić się może każda z naszych gmin. 

Powiat Tczewski to przede wszystkim jego mieszkańcy. Umiejętne wykorzystywanie środków pomocowych, zarówno ministerialnych, jak i funduszy unijnych, pozwala na przeprowadzanie szeregu inwestycji mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa, podniesienia poziomu życia, a także wyrównywania szans. Priorytetowymi są wszelkie działania mające na celu podniesienie poziomu świadczonych usług zdrowotnych. W ramach tego postulatu przekształcono Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Szpitale Tczewskie S.A. Takie przemiany pozwoliły na modernizację i doposażenie placówki, która dziś dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym prowadzenie specjalistycznych badań. Na terenie tczewskiego szpitala przeprowadzono również prace nad modernizacją spalarni odpadów medycznych.

Bardzo istotnym zagadnieniem dla wszystkich mieszkańców powiatu jest komunikacja. W celu poprawy jej kondycji, na terenie regionu prowadzone są liczne prace modernizacyjne dróg i wiaduktów. Jesteśmy również otwarci na liczne inwestycje, którym sprzyja funkcjonująca na naszym obszarze Specjalna Strefa Ekonomiczna. Powiat wspiera także wszelką aktywność w zakresie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Dlatego w ostatnich latach budowa nowych boisk wielofunkcyjnych przy placówkach powiatowych oraz budowa nowoczesnej sali gimnastycznej stała się inwestycją priorytetową.

Na terenie powiatu realizowane są również liczne projekty mające na celu zapewnienie rozwoju zawodowego jego młodych mieszkańców, a także integrację społeczności lokalnej. Swoje umiejętności doskonali nie tylko młodzież szkolna, ale również urzędnicy Starostwa Powiatowego w Tczewie. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych projektu powiatowego „Ja tam do urzędu nie chodzę...”, w urzędzie powiatowym został m.in. wdrożony Elektroniczny Obieg Dokumentów, nowoczesny system zarządzania danymi oraz elektroniczny system rozliczania pracy.

Powiat Tczewski to region niezwykle ciekawy kulturowo i bogaty przyrodniczo, a drzemiący w nim potencjał gospodarczy powinien być zachętą dla potencjalnych inwestorów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego o Powiecie Tczewskim 

https://www.youtube.com/watch?v=u9yMt1Cn6po

 

 

autor: Marta Madeja-Gorlikowska