Informacje o Mieście Tczew

Miasto leży nad dolną Wisłą w miejscu, gdzie kończy się biegnący od Fordonu wysoki zachodni brzeg tej rzeki i od którego w kierunku północnym i północno-wschodnim zaczynają się Żuławy. Od miasta do ujścia Wisły do Bałtyku jest 26 kilometrów; do Trójmiasta ok. 30 km. Położenie Tczewa od „zawsze” było czynnikiem miastotwórczym. Fakt ten starają się wykorzystać - dążąc do coraz wszechstronniejszego rozwoju tego nadwiślańskiego grodu - samorządowe władze miasta. Dziś jest to ważny węzeł kolejowy i drogowy w Polsce Północnej. W mieście krzyżują się szlaki komunikacyjne z Niemiec do Rosji i Litwy oraz ze Skandynawii do Europy Południowej. Położenie jest stymulatorem wzrostu gospodarczego Tczewa. Miasto zajmuje powierzchnię 2226 hektarów, z czego 13,8% areału stanowią tereny komunikacji kolejowej i drogowej. Sieć komunikacyjna jest systematycznie ulepszana i rozbudowywana.