Nowe wytyczne do projektowania "Przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"

Poniżej przedstawione zostały nowe wytyczne projektowe do projektu "Przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie".


  1. Dwa przęsła nurtowe powinny mieć gabaryty takie same jak obecnie zaprojektowane a wykratowanie powinno nawiązywać do wykratowania historycznych przęseł Lentze’a, wykonane ze współczesnych materiałów i z zastosowaniem współczesnych technologii w nawiązaniu do historycznych części mostu. Należałoby w przyjętych rozwiązaniach projektowych delikatnie zaznaczyć różnicę pomiędzy częścią historyczną a projektowaną.
  2. Portal wjazdowy od strony Tczewa oraz para wież nurtowych kształtem będą nawiązywały do historycznych wież natomiast gabarytami mają być dopasowane do gabarytów projektowanych przęseł nurtowych oraz obecnie obowiązujących przepisów. Powinny być wykonane z zastosowaniem współczesnych technologii, materiałów i rozwiązań, jako wykończenie portalu i wież należy przewidzieć okładziny ceramiczne w kolorystyce nawiązującej do wież historycznych z dopuszczeniem innych gabarytów okładzin.
  3. PWKZ podejmie czynności zmierzające do wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków trzech ostatnich przęseł mostu (przęsła nr 10, 11, 12 od strony wsi Lisewo)