Powiat Tczewski

I sesja Rady Powiatu Tczewskiego VII kadencji

I sesja Rady Powiatu Tczewskiego VII kadencji, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku I – postanowieniem Nr 550/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku odbędzie się 7 maja 2024 roku (wtorek) o godzinie 14:00* w Sali Obrad Rady Powiatu Tczewskiego przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie (I piętro, sala Nr 138).

Porządek obrad:
1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego
najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego.
5. Wybór Wiceprzewodniczących.
6. Zakończenie obrad Sesji.

* Przed rozpoczęciem sesji nastąpi wręczenie radnym przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Tczewie zaświadczeń o wyborze na radnego.

Sesję można oglądać na żywo on-line pod adresem: https://bip.powiat.tczew.pl/601-nagrania-z-sesji.html 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia