Powiat Tczewski

II sesja Rady Powiatu Tczewskiego VII kadencji

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), §7 ust. 6 Statutu Powiatu Tczewskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2024 r. poz. 1753) oraz na wniosek grupy radnych z dnia 9 maja 2024 roku, Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego zwołuje II sesję Rady Powiatu Tczewskiego, która odbędzie się 14 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w sali Obrad Rady Powiatu przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarzy Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8. Zakończenie obrad.

Sesję można oglądać na żywo on-line pod adresem: https://bip.powiat.tczew.pl/601-nagrania-z-sesji.html 

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://bip.powiat.tczew.pl/4606-rada-powiatu-vii-kadencji-2024-2029.html 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia