Powiat Tczewski

III sesja Rady Powiatu Tczewskiego VII kadencji

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego zwołuję III sesję Rady Powiatu Tczewskiego, która odbędzie się 21 maja 2024 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Obrad Rady Powiatu przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zgłaszanie wniosków do porządku obrad
4. Przyjęcie protokołów z LXIX i LXX sesji Rady Powiatu Tczewskiego
5. Informacja Starosty Tczewskiego z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania
7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023
8. Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2023
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Tczewskiego na 2024 rok (druk Nr 12/2024)
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. (druk Nr 13/2024)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2024 (druk Nr 14/2024)
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024 - 2036 (druk Nr 15/2024)
13. Interpelacje i zapytania
14. Wnioski, oświadczenia i informacje
15. Zakończenie obrad

Sesję można oglądać na żywo on-line pod adresem: https://bip.powiat.tczew.pl/601-nagrania-z-sesji.html 

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://bip.powiat.tczew.pl/4606-rada-powiatu-vii-kadencji-2024-2029.html 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia